Partnerské školy - Krúžky v škole

Partnerské školy

Nevidíte vašu školu? Nebojte sa, určite sa čoskoro objaví. V zozname sú školy, kde prebehla potrebná administratíva. Zoznam priebežne rozširujeme. 

Ak by ste ani po začiatku školského roka, vašu školu v zozname nenašli, kontaktujte nás. Pokúsime sa s vašou školou dohodnúť na spolupráci a požadované krúžky u vás otvoriť. 

OZ Krúžky v škole nie je poberateľom vzdelávacích poukazov.

Zoznam škôl

Obvod Škola
Bratislava – okolie ZŠ Miloslavov - Alžbetin Dvor 81, Miloslavov
Bratislava – okolie Inspiro Park Oddychu Ivanka pri Dunaji, Bratislava - okolie
Bratislava – okolie CVČ TRENČÍN, Juh
Bratislava – okolie MŠ Na dolinách TRENČÍN, Zlatovce - Detské mestečko
Bratislava 1 ZŠ Dubová 1, Staré Mesto
Bratislava 1 ZŠ sv. Uršule - Nedbalova 4, Staré mesto
Bratislava 1 ZŠ Evanjelická - Palisády 57, Staré Mesto
Bratislava 1 ZŠ Vazovova 4, Staré Mesto
Bratislava 2 ZŠ Pavla Marcelyho Drieňova 16, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Kulíškova 8, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Nevädzová 2, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Ostredková 14, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Ružová dolina 29, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Rajčianska 3, Vrakuňa
Bratislava 2 ZŠ Medzilaborecká 11, Ružinov
Bratislava 2 Montessori centrum M16, Miletičova 16, Ružinov
Bratislava 2 MŠ Včielka - Sečovská 144/3, Ružinov
Bratislava 2 MC Margarétka - Pavlovičova 3, Trnávka
Bratislava 2 City Baby Care, Mlynske nivy 12, Ružinov
Bratislava 2 MŠ Mamy Margity, Trnávka
Bratislava 2 OZ Krúžky v škole
Bratislava 2 ŠZŠ Hálkova 54
Bratislava 3 Suk. ZŠ s MŠ Česká 10, Nové Mesto
Bratislava 3 ZŠ Odborárska 2, Nové Mesto
Bratislava 3 ZŠ s MŠ Riazanská 75, Nové Mesto
Bratislava 3 ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Nové Mesto
Bratislava 3 ZŠ De la Salle - Čachtická 14, Rača
Bratislava 3 MŠ Medená, Nové Mesto
Bratislava 3 MŠ Odborárska 2, Nové Mesto
Bratislava 3 ZŠ Komenského - Hubeného 25, Rača
Bratislava 4 ZŠ Karloveská 61, Karlova Ves
Bratislava 4 MŠ Wonderland - Bazovského 2, Dúbravka
Bratislava 4 ZŠ Malokarpatské námestie 1, Lamač
Bratislava 4 ZŠ Wonderschool- Bilikova 34, Dubravka
Bratislava 5 ZŠ Černyševského 8, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Dudova 2, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Lachova 1, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Pankúchova 4, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Tupolevova 20, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Turnianska 10, Petržalka
Bratislava 5 ZSŠ Felix - Krásnohorska 14, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Cirkevná - Narnia, Beňadická 38, Petržalka