Partnerské školy - Krúžky v škole

Partnerské školy

Nevidíte vašu školu? Nebojte sa, určite sa čoskoro objaví. V zozname sú školy, kde prebehla potrebná administratíva. Zoznam priebežne rozširujeme. 

Ak by ste ani po začiatku školského roka, vašu školu v zozname nenašli, kontaktujte nás. Pokúsime sa s vašou školou dohodnúť na spolupráci a požadované krúžky u vás otvoriť. 

OZ Krúžky v škole nie je poberateľom vzdelávacích poukazov.

Zoznam škôl

Obvod Škola
Bratislava – okolie CVČ TRENČÍN, Juh
Bratislava – okolie MŠ Javorová alej , Chorvátsky Grob
Bratislava 1 ZŠ sv. Uršule - Nedbalova 4, Staré mesto
Bratislava 1 ZŠ Evanjelická - Palisády 57, Staré Mesto
Bratislava 2 ZŠ Pavla Marcelyho Drieňova 16, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Kulíškova 8, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Nevädzová 2, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Ružová dolina 29, Ružinov
Bratislava 2 ZŠ Vrútocká 58, Ružinov
Bratislava 3 ZŠ Odborárska 2, Nové Mesto
Bratislava 3 ZŠ s MŠ Riazanská 75, Nové Mesto
Bratislava 3 ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Nové Mesto
Bratislava 4 ZŠ Karloveská 61, Karlova Ves
Bratislava 4 ZŠ Malokarpatské námestie 1, Lamač
Bratislava 4 ZŠ Wonderschool- Bilikova 34, Dubravka
Bratislava 5 ZŠ Dudova 2, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Lachova 1, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Pankúchova 4, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Tupolevova 20, Petržalka
Bratislava 5 ZŠ Turnianska 10, Petržalka