Prihláška - Krúžky v škole

Prihláška

Škola Typ Oblasť
ZŠ Dubová 1, Staré Mesto
Základná škola Bratislava 1 Vybrať
ZŠ Evanjelická - Palisády 57, Staré Mesto
Základná škola Bratislava 1 Vybrať
ZŠ Vazovova 4, Staré Mesto
Základná škola Bratislava 1 Vybrať
ZŠ Pavla Marcelyho Drieňova 16, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Kulíškova 8, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Nevädzová 2, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Ostredková 14, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Ružová dolina 29, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Vrútocká 58, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ Rajčianska 3, Vrakuňa
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
ZŠ s MŠ Cádrova 23, Nové Mesto
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ Odborárska 2, Nové Mesto
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ s MŠ Riazanská 75, Nové Mesto
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Nové Mesto
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ De la Salle - Čachtická 14, Rača
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ Karloveská 61, Karlova Ves
Základná škola Bratislava 4 Vybrať
ZŠ Černyševského 8, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Dudova 2, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Lachova 1, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Nobelovo námestie 6, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Pankúchova 4, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Tupolevova 20, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Turnianska 10, Petržalka
Základná škola Bratislava 5 Vybrať
ZŠ Malokarpatské námestie 1, Lamač
Základná škola Bratislava 4 Vybrať
ZŠ Medzilaborecká 11, Ružinov
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
MŠ Medená, Nové Mesto
Materská škola Bratislava 3 Vybrať
MŠ Odborárska 2, Nové Mesto
Materská škola Bratislava 3 Vybrať
ZŠ sv. Uršule - Nedbalova 4, Staré mesto
Základná škola Bratislava 1 Vybrať
ZŠ Wonderschool- Bilikova 34, Dubravka
Základná škola Bratislava 4 Vybrať
Inspiro Park Oddychu Ivanka pri Dunaji, Bratislava - okolie
Základná škola Bratislava – okolie Vybrať
CVČ TRENČÍN, Juh
Základná škola Bratislava – okolie Vybrať
MŠ Javorová alej , Chorvátsky Grob
Materská škola Bratislava – okolie Vybrať
ONLINEová škola krúžkov, U vás doma
Základná škola Bratislava 2 Vybrať
MŠ Šuňavcová
Materská škola Bratislava 3 Vybrať
Fit Spot , Rača
Základná škola Bratislava 3 Vybrať
MŠ Pressburg Montessori Preschool - Hummelova 4
Materská škola Bratislava 1 Vybrať
MŠ Novohorská
Materská škola Bratislava 3 Vybrať
DC Pohodička - Mišíkova 9
Materská škola Bratislava 1 Vybrať
id kruzok Názov od - do 1. polrok 2. polrok Limit Rozvrh
518 17363 Hra na Flaute pondelok 14:00 - 14:45 78€ 78€ voľné Vybrať
518 17364 Naprogramuj si robota pondelok 15:00 - 15:45 88€ 88€ voľné Vybrať
518 17365 Vedecké pokusy útorok 14:00 - 14:45 75€ 75€ voľné Vybrať
518 17366 Hip-hop a moderný tanec útorok 14:00 - 15:00 79€ 79€ voľné Vybrať
518 17367 Keramika streda 15:00 - 16:00 75€ 75€ voľné Vybrať
523 17368 Vedecké pokusy pre začiatočníkov - vhodný pre žiakov 1. a 2. ročníkov pondelok 14:30 - 15:15 76€ 76€ voľné Vybrať
523 17369 Vedecké pokusy pre pokročilých - krúžok vhodný pre deti 3. a 4. ročníkov pondelok 15:30 - 16:15 76€ 76€ voľné Vybrať
523 17370 Hra na Flaute útorok 14:45 - 15:30 82€ 82€ voľné Vybrať
523 17371 Naprogramuj si robota streda 14:30 - 15:15 91€ 91€ voľné Vybrať
525 17373 S výtvarnou okolo sveta pondelok 15:00 - 16:00 70€ 70€ obsadené Vybrať
525 17374 Vedecké pokusy streda 14:00 - 14:45 70€ 70€ obsadené Vybrať
525 17375 Vedecké pokusy streda 15:00 - 15:45 70€ 70€ voľné Vybrať
525 17376 Logické hry a šach piatok 14:45 - 15:30 51€ 51€ voľné Vybrať
525 17377 Hip-hop a moderný tanec streda 14:00 - 15:00 62€ 62€ obsadené Vybrať
525 17378 Florbal piatok 14:00 - 15:00 62€ 62€ obsadené Vybrať
520 17379 Hip-hop a moderný tanec pondelok 14:00 - 15:00 70€ 70€ voľné Vybrať
520 17381 Joga pre deti útorok 14:00 - 15:00 70€ 70€ voľné Vybrať
520 17382 Vedecké pokusy štvrtok 14:00 - 14:45 90€ 90€ obsadené Vybrať
520 17384 Logické hry a šach piatok 13:30 - 14:15 70€ 70€ voľné Vybrať
574 17386 Vedecké pokusy streda 16:00 - 16:45 74€ 74€ voľné Vybrať
574 17387 Hip-hop a moderný tanec štvrtok 16:00 - 17:00 54€ 54€ obsadené Vybrať
577 17388 Hip-hop a moderný tanec pondelok 16:00 - 16:45 62€ 62€ voľné Vybrať
577 17389 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu útorok 16:00 - 16:45 60€ 60€ voľné Vybrať
577 17391 Vedecké pokusy pre 1. a 2. triedu - - vhodné pre deti 1. a 2. ročníkov streda 16:00 - 16:45 80€ 80€ voľné Vybrať
577 17392 Vedecké pokusy pre 3. a 4. triedu - - vhodné pre žiakov 3. a 4. ročníkov streda 16:00 - 16:45 80€ 80€ voľné Vybrať
577 17393 S výtvarnou okolo sveta štvrtok 16:00 - 17:00 79€ 79€ voľné Vybrať
577 17394 Keramika štvrtok 16:00 - 17:00 79€ 79€ obsadené Vybrať
576 17395 Keramika útorok 15:15 - 16:15 73€ 73€ voľné Vybrať
576 17397 Vedecké pokusy štvrtok 15:00 - 15:45 73€ 73€ voľné Vybrať
568 17403 Vedecké pokusy štvrtok 14:00 - 14:45 61€ 61€ voľné Vybrať
572 17404 Keramika pondelok 14:00 - 15:00 74€ 74€ voľné Vybrať
572 17405 Naprogramuj si robota pondelok 15:00 - 15:45 84€ 84€ obsadené Vybrať
572 17406 Hip-hop a moderný tanec útorok 15:30 - 16:15 70€ 70€ voľné Vybrať
572 17407 Vedecké pokusy útorok 14:00 - 14:45 74€ 74€ obsadené Vybrať
572 17408 Bojové športy a sebaobrana streda 15:00 - 16:00 66€ 66€ obsadené Vybrať
572 17409 Florbal piatok 14:00 - 15:00 76€ 76€ obsadené Vybrať
536 17411 Keramika - iba pre deti 3.B a 4.B pondelok 14:00 - 15:00 66€ 66€ voľné Vybrať
536 17413 Florbal pre začiatočníkov - iba pre deti 1.B, 3.B pondelok 14:50 - 15:50 62€ 62€ voľné Vybrať
536 17414 Florbal pre pokročilých - iba pre deti 4.A a 4.B pondelok 16:00 - 17:00 62€ 62€ voľné Vybrať
536 17415 Hra na Flaute streda 15:00 - 15:45 69€ 69€ voľné Vybrať
536 17416 Hip-hop a moderný tanec - iba pre deti 1.B a 2.B štvrtok 15:00 - 16:00 62€ 62€ voľné Vybrať
536 17417 Vedecké pokusy pre 1. a 2. triedu - iba pre deti 2.B a 1.B streda 14:00 - 14:45 66€ 66€ voľné Vybrať
536 17418 Vedecké pokusy pre 3. a 4. triedu - iba pre deti 3.B, 4.A streda 15:00 - 15:45 66€ 66€ voľné Vybrať
541 17420 Vedecké pokusy streda 15:30 - 16:15 75€ 75€ obsadené Vybrať
541 17421 Joga pre deti piatok 15:30 - 16:15 55€ 55€ voľné Vybrať
556 17422 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu - - vhodna pre deti 1. a 2. rocnika pondelok 13:15 - 14:00 55€ 55€ obsadené Vybrať
556 17423 Konverzácia v anglickom jazyku pre 3. a 4. triedu pondelok 14:00 - 15:00 55€ 55€ voľné Vybrať
556 17424 Vedecké pokusy pre začiatočníkov - vhodné pre deti 1. a 2. ročníka pondelok 13:15 - 14:00 73€ 73€ voľné Vybrať
556 17425 Vedecké pokusy pre pokročilých - - vhodné pre deti 3. a 4. ročníkov pondelok 14:00 - 15:00 73€ 73€ voľné Vybrať
556 17426 Zdravé varenie pondelok 15:00 - 16:30 73€ 73€ voľné Vybrať
556 17427 S výtvarnou okolo sveta útorok 14:00 - 15:00 73€ 73€ voľné Vybrať
556 17428 Hra na Flaute útorok 14:00 - 15:00 73€ 73€ obsadené Vybrať
556 17430 Logické hry a šach štvrtok 14:00 - 15:00 55€ 55€ voľné Vybrať
556 17431 Keramika štvrtok 14:00 - 15:00 73€ 73€ obsadené Vybrať
556 17432 Naprogramuj si robota štvrtok 15:00 - 16:00 86€ 86€ obsadené Vybrať
556 17433 Krúžovatka štvrtok 15:00 - 16:00 86€ 86€ voľné Vybrať
556 17434 Hip-hop a moderný tanec piatok 13:15 - 14:00 69€ 69€ obsadené Vybrať
556 17436 Atletika pre deti pondelok 15:30 - 16:30 69€ 69€ obsadené Vybrať
556 17437 Šport MIX piatok 15:30 - 16:30 78€ 78€ obsadené Vybrať
556 17438 Florbal pre začiatočníkov útorok 15:30 - 16:30 69€ 69€ obsadené Vybrať
645 17440 Keramika pondelok 15:00 - 16:00 82€ 82€ voľné Vybrať
645 17441 Hip-hop a moderný tanec piatok 14:00 - 15:00 68€ 68€ obsadené Vybrať
645 17442 Naprogramuj si robota streda 14:00 - 15:00 91€ 91€ voľné Vybrať
682 17444 S výtvarnou okolo sveta piatok 15:00 - 16:00 61€ 61€ voľné Vybrať
711 17445 Vedecké pokusy pondelok 16:00 - 16:45 55€ 55€ voľné Vybrať
527 17447 Logické hry a šach pondelok 14:00 - 15:00 54€ 54€ obsadené Vybrať
527 17448 Keramika útorok 14:15 - 15:15 74€ 74€ voľné Vybrať
527 17449 Divadlo a dramatika streda 14:00 - 14:45 54€ 54€ voľné Vybrať
527 17450 Vedecké pokusy štvrtok 14:00 - 14:45 74€ 74€ obsadené Vybrať
527 17451 Naprogramuj si robota štvrtok 15:15 - 16:00 84€ 84€ obsadené Vybrať
719 17452 Angličtina pre najmenších štvrtok 15:00 - 15:40 44€ 44€ voľné Vybrať
719 17453 Angličtina pre najmenších štvrtok 15:40 - 16:10 44€ 44€ voľné Vybrať
719 17454 Angličtina pre najmenších pondelok 15:00 - 15:40 44€ 44€ voľné Vybrať
719 17455 Angličtina pre najmenších pondelok 15:40 - 16:10 44€ 44€ voľné Vybrať
719 17456 Angličtina pre najmenších pondelok 14:20 - 15:00 44€ 44€ voľné Vybrať
719 17457 Angličtina pre najmenších štvrtok 14:20 - 15:00 44€ 44€ voľné Vybrať
677 17459 Florbal pre I.stupeň útorok 15:00 - 16:00 80€ 80€ voľné Vybrať
677 17460 Šport MIX štvrtok 15:00 - 16:00 80€ 80€ obsadené Vybrať
507 17462 Logické hry a šach útorok 13:45 - 14:30 49€ 49€ voľné Vybrať
507 17463 Vedecké pokusy štvrtok 13:30 - 14:15 69€ 69€ voľné Vybrať
537 17464 Konverzácia v anglickom jazyku pre 1. a 2.triedu pondelok 14:00 - 14:45 63€ 63€ obsadené Vybrať
537 17466 Keramika útorok 14:00 - 15:00 79€ 79€ voľné Vybrať
537 17468 Vedecké pokusy streda 14:00 - 14:45 79€ 79€ voľné Vybrať
1 17472 Vedecké pokusy útorok 15:00 - 15:45 86€ 86€ voľné Vybrať
649 17474 Naprogramuj si robota pondelok 15:30 - 16:15 88€ 88€ voľné Vybrať
649 17475 Florbal štvrtok 15:45 - 16:45 62€ 62€ obsadené Vybrať
649 17476 Vedecké pokusy útorok 15:15 - 16:00 71€ 71€ voľné Vybrať
649 17478 Keramika streda 14:00 - 15:00 71€ 71€ voľné Vybrať
567 17481 Hravá Angličtina pre 1. a 2. triedu pondelok 14:00 - 14:45 59€ 59€ voľné Vybrať
567 17483 Vedecké pokusy útorok 15:15 - 16:00 73€ 73€ voľné Vybrať
524 17486 Keramika pondelok 14:00 - 15:00 82€ 82€ obsadené Vybrať
524 17487 Vedecké pokusy pondelok 14:00 - 14:45 82€ 82€ obsadené Vybrať
524 17488 Vedecké pokusy pondelok 15:00 - 15:45 82€ 82€ obsadené Vybrať
524 17489 Zdravé varenie útorok 14:00 - 15:30 82€ 82€ obsadené Vybrať
524 17492 Logické hry a šach streda 14:00 - 14:45 61€ 61€ obsadené Vybrať
524 17493 Logické hry a šach - vhodné pre 3. a 4. triedu streda 14:55 - 15:40 61€ 61€ voľné Vybrať
524 17494 Divadelná hviezda štvrtok 14:00 - 14:45 61€ 61€ voľné Vybrať
528 17495 Vedecké pokusy piatok 14:00 - 14:45 72€ 72€ voľné Vybrať
573 17499 Hip-hop a moderný tanec pondelok 14:00 - 15:00 58€ 58€ voľné Vybrať
573 17501 Vedecké pokusy štvrtok 14:00 - 14:45 76€ 76€ voľné Vybrať
720 17502 Anglická ONLINEovka pondelok 17:00 - 17:45 50€ 50€ voľné Vybrať
720 17503 Vedecká ONLINEovka útorok 17:00 - 17:45 78€ 78€ voľné Vybrať
720 17504 Tanečno pohybová ONLINEovka streda 17:00 - 17:45 50€ 50€ voľné Vybrať
720 17505 Hviezdna ONLINEovka streda 17:00 - 17:45 50€ 50€ voľné Vybrať
720 17506 ONLINEovka flauty štvrtok 17:00 - 17:45 66€ 66€ voľné Vybrať
720 17507 Jogová ONLINEovka pondelok 17:00 - 17:45 50€ 50€ voľné Vybrať
720 17508 Výtvarná ONLINEovka útorok 17:00 - 17:45 78€ 78€ voľné Vybrať
720 17509 Spevácka ONLINEovka štvrtok 17:00 - 17:45 50€ 50€ voľné Vybrať
720 17510 Anglická ONLINEovka pre škôlkárov streda 17:00 - 17:35 50€ 50€ voľné Vybrať
510 17512 Vedecké pokusy pre 2. ročník útorok 14:00 - 14:45 72€ 72€ voľné Vybrať
510 17515 Keramika pre 1.ročník - KRUZOVATKA štvrtok 14:00 - 15:00 79€ 79€ voľné Vybrať
723 17518 Angličtina pre najmenších streda 10:30 - 11:05 41€ 41€ voľné Vybrať
723 17519 Vedecké pokusy štvrtok 10:30 - 11:05 61€ 61€ voľné Vybrať
725 17523 Hra na Flaute útorok 14:45 - 15:20 61€ 61€ obsadené Vybrať
725 17524 Keramika štvrtok 14:45 - 15:30 61€ 61€ voľné Vybrať
725 17525 Hra na Flaute útorok 15:25 - 16:00 61€ 61€ voľné Vybrať
655 17526 Atletika pre deti útorok 15:30 - 16:15 41€ 41€ voľné Vybrať
531 17529 Vedecké pokusy útorok 14:00 - 14:45 61€ 61€ voľné Vybrať
661 17534 Angličtina pre najmenších útorok 15:00 - 15:30 49€ 49€ obsadené Vybrať
661 17535 Angličtina pre najmenších piatok 15:00 - 15:30 49€ 49€ voľné Vybrať
661 17536 Angličtina pre najmenších útorok 15:30 - 16:00 49€ 49€ voľné Vybrať
726 17538 Keramika útorok 14:30 - 15:15 61€ 61€ voľné Vybrať
726 17539 Keramika útorok 15:15 - 16:00 61€ 61€ voľné Vybrať
725 17541 Hra na Flaute útorok 14:05 - 14:40 61€ 61€ voľné Vybrať
723 17543 Angličtina pre najmenších streda 11:10 - 11:45 41€ 41€ voľné Vybrať
723 17544 Angličtina pre najmenších streda 9:50 - 10:25 41€ 41€ voľné Vybrať
527 17545 Vedecké pokusy štvrtok 15:00 - 15:45 74€ 74€ voľné Vybrať