PRIHLASOVANIE:

Prihláška - momentálne nový kurz tohto krúžku neotvárame 

OPIS KRÚŽKU:

 • Dieťa získa tanečný rozhľad – naučíme ho rôznym tanečným štýlom a technikám
 • Pod vedením skúsených lektorov sa deti učia zábavnou formou vnímať rytmus, základné pohybové cvičenia, pohybový rozsah i celkovú koordináciu tela.
 • Súčasťou každej lekcie je rozcvička, strečing a gymnastické prvky.

Na jednotlivých lekciách sa budeme zaoberať nasledovnými aktivitami:

 • Vnímanie rytmu a hudby  
 • Základné kroky rôznych tanečných štýlov
 • Koordinácia pohybov horných a dolných končatín
 • Nácvik tanečných krokov
 • Správne držanie tela
 • Orientovanie v priestore
 • Rytmické cvičenia
 • Relaxačné cvičenia
 • Príprava spoločnej choreografia
 • Spoločná choreografia

Ako to funguje?

 • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
 • Raz do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.

Výhody online výučby:

 • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
 • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
 • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Kliknúť tu: Prihláška