• Kedy krúžok začne? - S výučbou krúžkov začíname v školskom roku 2019/2020 v priebehu októbra. Každému pošleme individuálny e-mail s presným termínom začatia. 
 • Ako môžem prihlásiť svoje dieťa na krúžok? - V pravom hornom rohu na stránke www.kruzkyvskole.sk stlačiť tlačítko Prihláška. Následne si vyberte školu, krúžok a vypňte potrebné údaje v prihláške. Kvôli novému zákonu GDPR iná forma prihlasovania, nie je u nás platná. 
 • Kedy mi príde odpoveď či moje dieťa je prijaté na krúžok? - "POTVRDENIE O PRIJATÍ" Vám pošleme začiatkom októbra. Prihlasovanie na krúžky trvá do 20.9.2019. Po tomto termíne budeme posielať všetky informácie a potvrdenia. 
 • Kedy mám krúžok uhradiť? - Až po obdržaní mailu s názvom "POTVRDENIE O PRIJATÍ", najneskôr po prvej odučenej lekcií. 
 • Čo ak sa môjmu dieťaťu na krúžku nebude páčiť? - Prvá lekcia je skúšobná a je zadarmo. Ak po prvej lekcii príde dieťa s tým, že na krúžok nechce chodiť, z krúžku Vás bezplatne odhlásime. Ak sa dieťaťu na krúžku nebude páčiť v priebehu nasledujúcich lekcií umožňujeme presun na iný krúžok, ktorý máme v ponuke.
 • Prijímate vzdelávacie poukazy? - Nie, nie sme poberatelia vzdelávacích poukazov. Ako občianske združenie tieto poukazy prijímať zo zákona nemôžeme. 
 • Môžem prihlásiť svoje dieťa na školu, ktorú nenavštevuje? - áno, je to možné. Stačí do poznámky v prihláške uviesť, že nie ste žiakom danej školy a náš lektor si vaše dieťa bude vyzdvihovať na vrátnici. Prihlásenie na krúžok v inej materskej škôlke alebo v súkromnej škole nie je možné. 
 • Kde mám voziť svoje dieťa na krúžok? - dieťa na krúžky nikam nevozíte. Ak je žiakom školy, kde sa krúžky priamo organizujú tak stačí vyplniť prihlášku a naši lektori si už vaše dieťa vyzdvihnú v družine /ak nechodíte do družiny tak na vrátnici/. Po skončení krúžku lektor deti vracia späť do družiny, kde si ho prevezmú pani vychovávateľky.   
 • Koľko lekcií odučíme v priebehu školského roka? - za jeden polrok odučíme max. 15 lekcií. Všetky lekcie sú dopredu stanovené a je podľa toho určená cena krúžku. Až keď sú všetky dohodnuté lekcie odučené, začíname s druhým polrokom. V prípade, že sa nestihnú do konca školského roka odučiť všetky stanovené lekcie, peniažky na konci školského roka vraciame. Odpadnuté lekcie nahrádzame predĺžením lekcií o 15 min, alebo predlžujeme krúžkový polrok, tak aby všetky lekcie boli odučené. 
 • Aké pomôcky potrebuje dieťa na krúžok? - tu - Pomôcky na krúžky.pdf nájdete všetky potrebné informácie. 
 • Ako môžem kontrolovať priebeh lekcií? - Po každej lekcii Vám bude chodiť mail s informáciou o činnosti na krúžku. Budete mať tak prehľad čo sa na každej lekcii preberalo a koľko lekcií prebehlo. 
 • Vraciate poplatok v prípade choroby dieťaťa ? - Poplatok vraciame až keď dieťa zo zdravotných dôvodov chýba 4 krát po sebe nasledujúce lekcie.