PRIHLASOVANIE:

Prihláška  - momentálne nový kurz tohto krúžku neotvárame 

Opis krúžku:

 • Cieľom krúžku je deti naučiť správnemu držaniu tela a správnym pohybovým zručnostiam.

Ako to funguje?

 • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
 • Raz do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.

Na online lekciách budeme pridávať na každej hodine cviky, ktoré na záver vytvoria komplexný tréning pre správny vývoj dieťaťa: 

 1. prvá hodina zoznámenie sa s trénerkou, určenie si pár bezpečnostných pravidiel, dynamická rozcvička aby sme zistili kondíciu a pohybovú zručnosť dieťaťa
 2. druhá hodina bude prebiehať v kľudnejšom duchu, kde sa zoznámime s hlbokým dýchaním a základnými strečingovými pozíciami a so základnými Pilates pozíciami
 3. tretia hodina sa opäť zacieli na dynamickejšiu časť tréningu a následne doplníme o posilňovacie cviky, ktoré napomáhajú rozvíja rovnováhu, stabilitu
 4. štvrtá hodina bude kombinovaná zo všetkých doposiaľ naučených cvikov napr. nízky medveď, vysoký medveď, žabka, motýlik, korytnačka, pozícia rytiera, plavec...
 5. piata hodina bude zameraná Pilates cviky a dýchanie
 6. šiesta hodina bude vytrvalostná, to znamená, že budeme opakovať jednoduché dynamické cviky v intervaloch
 7. siedma hodina detská TABATA
 8. ôsma hodina budeme si vytvárať tzv. FLOW tréning, plynulá zmena jednotlivých naučených pozícii bez oddychu
 9. deviata hodina bude opačná hodina. To znamená, že deti budú učiť trénerku čo sa naučili počas celého krúžku. Budú vyhodnocovať či trénerka správne cvičí dané cviky a následne je to musia oni sami predviesť.
 10. posledná hodina bude voľná téma, kde sa ,,vyskáčeme‘‘ a poprípade zapojíme aj rodičov do cvičenia


Výhody online výučby:

 • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
 • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
 • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Kliknúť tu: Prihláška