Opis krúžku:

V materskej škole

  • Pre deti v tomto veku je umenie dobrodružstvom. Rôzne podoby umenia deti oslovujú, už od chvíle kedy začali vnímať okolitý svet. Pri skúmaní, experimentovaní a objavovaní možností rôznych materiálov rozvíjajú svoju tvorivosť a kreativitu.

  • Výtvarná činnosť núti dieťa, aby ďalej skúmalo svoje schopnosti a objavovalo nové spôsoby vyjadrovania. Majú radosť z kombinovania rôznych farieb, maľovania a lepenia.

  • Deti si zdokonalia svoju jemnú i hrubú motoriku, pohybové i zmyslové vnímanie, tvorivé a výtvarné schopnosti.

V základnej škole

  • Vo výtvarnom krúžku deťom otvárame cestu k výtvarným skúsenostiam – zoznámia sa s rôznymi technikami a materiálmi a naučia sa ich sami používať.

  • Na krúžku je deťom daný dostatočný priestor a čas pre rozvoj ich tvorivosti. Výsledky tvorivých prác odrážajú individualitu deti a často odkrývajú ich osobitné vyjadrovacie schopnosti.