Náplňou Turistického krúžku budú kratšie či dlhšie túry najmä do blízkeho okolia školy ZŠ Karloveská 61: Jezuitské lesy, lesy Devínskej Kobyly – smer na Dúbravku, les Sitina – smer Líščie údolie. Naučíme sa orientovať v prírode podľa turistických značiek a podľa mapy, prejdeme si niektoré náučné chodníky, budeme spoznávať rastliny a živočíchy, fotiť prírodu, občas vyzbierame odpadky. Takisto podnikneme niekoľko vlastivedných vychádzok do centra Bratislavy.

Vždy, keď nám to počasie dovolí, budeme robiť túry, ak nám počasie nebude priať, budeme v triede a budeme mať „teóriu“: naučíme sa základné turistické značky a orientovať sa v mape, prejdeme si základy prvej pomoci, naplánujeme si ďalšie výlety, zahráme sa hry atď. 

Turistický krúžok je určený pre deti 3. až 5. ročníka.

Turistický krúžok bude bývať vo štvrtky od 14.00 do 17.00 hod.

Deti, ktoré chodia do ŠKD si vyzdvihnem, s ostatnými sa stretneme vo vestibule pri hlavnom vchode. (Ak deti končia 6. hodinou, žiadne stresy, počkáme saJ). Informácie o mieste pobytu a návrate budem vopred komunikovať rodičom.

Teším sa na všetky deti a spoločné dobrodružstvá, ktoré nás čakajú na potulkách krásnou prírodou J

Mgr. Jaroslava Hajašová, pedagogický asistent a vedúca turistického krúžku


Časový plán turistického krúžku na školský rok 2022/2023:

1. polrok: 13 stretnutí

1. úvodná hodina: zoznámenie sa, pravidlá turistického krúžku, Líščie údolie

2. Jezuitské lesy (les nad školou, práca s mapou, zber jesenných listov, fotenie samorastov)

3. Pečniansky les – lužný les pri Lafranconi + bunker z 2. svet. vojny

4. Botanická záhrada na jeseň

5. farma Devín

6. Líščie údolie – náučný chodník

7. Šípková lúka – lesy Devínskej Kobyly

8. Opekačka na Kráľovej hore (Dlhodielska lúka)

9. Dúbravské múzeum + park Pekníková

10. Fontány starej Bratislavy

11. Dom u Dobrého pastiera

12. Sad Janka Kráľa

13. Železná studnička – Kačín (náučný chodník)