Opis krúžku:

V materskej škole

  • V materskej škole v krúžku Hra na flautu pískame pre radosť a pre zdravie! Flauta je pre deti prvým najjednoduchším hudobným nástrojom, ktorý pozitívne pôsobí na zdravie dýchacieho ústrojenstva, motoriku prstov a predovšetkým deti skamaráti s hudbou. S notami a pískaním sa deti zoznámia pomocou farieb a “notových kamarátov”.

  • S prvými krôčikmi vo svete hudby deťom pomáhajú dve malé myšky Fúkalka a Pískalka v našej metodickej knihe S flautou a zvieratkami z hudobnej rozprávky, ktorú napísal náš odborný metodik Aleš Sedlmeier.

  • Pokiaľ sa malé dieťa rozhodne hrať na hudobný nástroj, má ešte celé detstvo a aj celý život na to, aby v tomto ušľachtilom konaní pokračovalo. Nie je preto nutné hneď na začiatku vedieť zahrať veľa ľudových pesničiek a zvládať hrať mnoho tónov, väčšinou na úkor správnej techniky hry na zobcovú flautu. Radšej sa zameriavame na rozvíjanie potrebných základných schopností: práca s dychom, správne držanie nástroja a artikulácia.

V základnej škole

  • V základnej škole sa deti naučia niekoľko prvých hmatov na flautu (v prípade úplných začiatočníkov) a s pomocou lektora zahrajú pesničky. Tí starší a zvedavejší sa naučia prečítať noty a zahrať samostatne. V krúžku je kladený dôraz na to, aby hranie na flautu pre deti nebolo nepríjemnou povinnosťou, ktorá v tomto veku nahradzuje tak dôležitú hru. Našim cieľom je prirodzená radosť a láska k hudbe na celý život.