PRIHLASOVANIE:

Prihláška 

OPIS KRÚŽKU:

Deti sú zábavným spôsobom motivované k aktívnemu používaniu anglického jazyka, nakoľko potrebujú rozumieť vybraným výrazom a používať ich pri aktivitách a ďalších činnostiach. Počas plnenia najrôznejších úloh získavajú jazykové znalosti podvedome a pritom omnoho intenzívnejšie ako pri bežnom pasívnom učení.

Každý týždeň si preberieme novú tému:

 • Úvodná hodina, Pozdravy, Zoznámenie sa 
 • Rodina 
 • Moja detská izba 
 • Farby 
 • Počasie 
 • Hračky 
 • Číslovky
 • Zvieratká
 • Moje telo
 • Oblečenie

/Témy sa upravujú podľa skupinky a úrovne angličtiny detí/  

Ako to funguje? 

 • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
 • Raz do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.
 • Pri online krúžkoch používame materiály, ktoré dostanete od nás na mail.

Výhody online výučby:

 • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
 • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
 • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Kliknúť tu: Prihláška