PRIHLASOVANIE:

Prihláška

OPIS KRÚŽKU:

Divadlo a dramatika pôsobia pozitívne na všetky stránky detskej osobnosti, napr. na vyrovnanosť, sebadôveru, správnu výslovnosť, hravosť a nápaditosť.

Deti sa zábavnou formou učia základné pravidlá dramatickej hry, tj. aktívnej účasti na spoločnej hre a základným prvkom pohyblivosti, pružnosti a obratnosti. Získavajú schopnosti uvoľniť sa, sústrediť sa a pohotovo reagovať, dochádza aj k rozvoju sociability, rovnako tak k rozvoju schopnosti byť individuálny a vedieť sa zapojiť do kolektívnej práce.

Každý týždeň si deti vyskúšajú novú tému:

 • Zoznámenie, živý obraz: Môj kamarát 
 • Pantomíma:  Mám radosť, pretože ty... 
 • Improvizácia: Dedko a babka
 • Dramatizácia: Les
 • Rozhlasová správa: Básnička na jeden nádych 
 • Interview: Kultúrne dedičstvo
 • Konflikt: Princíp asertivity
 • Priestorové vnímanie: Bublina
 • Orffové nástroje: Tri prasiatka
 • Porozumenie textu: Prečo sa smejeme hyene 

Ako to funguje?

 • Online výučbu realizujeme prostredníctvom platformy GOOGLE MEET.
 • Raz do týždňa vo vybranom čase sa stretne vaše dieťa s našim lektorom online.

Výhody online výučby:

 • Vzdelávanie a zábava v bezpečí domova.
 • Kontakt s rovesníkmi s rovnakými záujmami.
 • Lekcie zvládne dieťa samo s naším lektorom, a tak sa rodičia môžu venovať iným povinnostiam.

Prihlásenie:

Kliknúť tu: Prihláška