Koktanie u detí – ako môžu dospelí pomôcť - Krúžky v škole

Koktanie u detí – ako môžu dospelí pomôcť

05.17.2022

Koktanie je porucha reči a je pre ňu typické opakovanie alebo predĺženie slov, slabík a zvukov alebo aj takzvaný blok, kedy z úst človeka nevyjde žiaden zvuk, aj keď sa snaží rozprávať.

Reč koktajúcich ľudí môže mať aj viaceré z týchto znakov naraz.

V praxi koktanie vyzerá napríklad takto: m-m-m-mlieko alebo má-má-málo (opakovanie zvukov a slabík), mmmmlieko (predĺženie zvukov a slabík) alebo málo málo mlieka (opakovanie slov).

Koktanie môže mať rôzne príčiny:

  • Vývoj – u detí, hlavne u chlapcov vo veku 2 – 8 rokov, sa koktanie môže objaviť, keď sa učia rozprávať a rozvíjajú svoje jazykové schopnosti.
  • Genetika – aj keď vedci nevedia presne určiť, ktorý gén môže za koktanie, vieme, že deti, ktoré majú koktanie v rodine pravdepodobne budú tiež mať túto rečovú vadu.
  • Psychické zdravie – prostredie, v ktorom sa človek, a hlavne dieťa, nachádza, má veľký vplyv aj na jeho rečové schopnosti. Negatívne emócie, stres a nervozita koktanie zhoršujú.
  • Nesprávna funkcia nervov – kvôli abnormalitám v signáloch medzi mozgom, nervami a svalmi môžu ľudia trpieť touto poruchou reči.

S koktaním sa často spájajú aj iné poruchy, ako napríklad ADHD. Koktanie môže spôsobiť aj napätie v tele človeka. Koktajúci ľudia napríklad často zatínajú svaly a čeľuste či zovierajú dlane. Koktaním sú najviac postihnuté deti vo veku do 8 rokov a väčšinou sú to chlapci. 75 % detí sa však z koktania časom dostane. Zvyšných 25 % koktaním trpí oveľa dlhšie a najčastejšie aj celý život.

Ak ste ako dieťa nekoktali, je veľmi nepravdepodobné, že začnete koktať v dospelosti. Ak sa tak stane, môže to byť spôsobené vyššie uvedenými faktormi (okrem vývoja a genetiky) alebo aj užívaním niektorých liekov.

Ako môžem pomôcť koktajúcemu dieťaťu?

Aj keď ľudia trpiaci touto poruchou reči môžu a aj vedú plnohodnotný život, je viac než pravdepodobné, že sa počas života stretnú s nepríjemnosťami, napríklad v podobe šikany, nízkeho sebavedomia alebo obmedzení v oblasti pracovných príležitostí.

Preto je pochopiteľné, ak chcete dieťaťu pomôcť zbaviť sa koktania.

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že vy ani dieťa za to nemôžete. Hľadanie vinníka nepomôže v procese liečby a nepridá ani na psychickej pohode dieťaťa.

Ak koktanie u dieťaťa trvá viac ako 6 mesiacov, je vhodné rozmýšľať nad terapiou.

Takisto pozorujte aj iné správanie dieťaťa, napríklad iný typ poruchy reči, tiky, a podobne.

Môžete ísť za pediatrom a poradiť sa s ním, ako ďalej postupovať. Pravdepodobne vám odporučí navštíviť logopéda.

Aj sami si môžete urobiť vlastný prieskum a vybrať si logopéda, ktorý sa vám zdá najlepší. Zistite si, aké typy terapie robí a odsledujte, ako naňho reaguje vaše dieťa.

Pomôcť dieťaťu môžete aj svojím prístupom. Neobviňujte seba ani jeho, nevysmievajte sa mu, nedovoľte, aby vás videl ustarostených, smutných alebo sklamaných z jeho koktania.

Dajte mu najavo, že pri ňom stojíte. Ak sa stretne so šikanou alebo sa cíti neisto a vyhýba sa niektorým situáciám kvôli strachu zo strápnenia, pomôžte mu pracovať na jeho sebavedomí.

Keď sa dieťa pri rozprávaní s vami zakoktá, určite mu neskáčte do reči. Aj keď sa vám zdá, že sa pri rozprávaní trápi, nechajte ho, nech svoju vetu dokončí. Jeho sebavedomie môže trpieť, ak sa mu zdá, že nemôže vyjadriť svoje myšlienky bez prerušenia. Buďte trpezliví.

Vysvetľujte a rozprávajte sa. Deti rozumejú veľa veciam, aj keď my dospelí si to nemyslíme. A ak niečo neviete, nebojte sa to povedať. Veď to určite spolu zistíte.

Netlačte ho k rozprávaniu, hlavne nie na verejnosti. K ničomu ho nenúťte, ak sa cíti nesvoj.

Precvičujte s ním v súkromí. Ak vám logopéd poskytol tipy a rady, venujte sa im s dieťaťom aj doma. Naozaj sa uistite, že tak robíte v súkromí a dieťa, aj keď možno nechtiac, nezahanbujete rozprávaním o jeho poruche reči s ostatnými.

Pristupujte k dieťaťu a jeho koktaniu s citom, ale pochopte, že neexistuje zaručený spôsob, ako sa koktania na 100 % zbaviť.

Láska a pozornosť rodiča alebo iného blízkeho dospelého koktajúcemu dieťaťu pomôže s upokojením. Je však určite dôležité nezamiesť návštevu odborného lekára pod koberec.

5 tipov na domáce cvičenia – pomôžte dieťaťu zbaviť sa koktania v pohodlí domova

  1. Používajte jednoduchý jazyk – koktajúcemu dieťaťu sa jednoduché slová lepšie vyslovujú a kratšie vety sa zvládajú omnoho ľahšie.
  2. Povzbudzujte ho v pauzách – skúste dieťa naučiť, aby zastavilo a nadýchlo sa po každom slove alebo po každých dvoch, troch, atď. Nemusí sa naháňať a môže v pokoji vysloviť, čo chce.
  3. Buďte dieťaťu príkladom – používajte jednoduché slová, hovorte pomalšie, zastavujte po každom slove alebo vete. Dieťa potom s veľkou pravdepodobnosťou bude po vás opakovať a bude sa aj cítiť v pohode.
  4. Naučte ho správne dýchať – mnoho ľudí, ktorí koktajú, pri rozprávaní správne nedýchajú. Sú napätí a často zadržiavajú dych. Skúste s dieťaťom precvičovať pomalé a hlboké dýchanie – počas rozprávania aj potichu.
  5. Nechajte ho piť cez slamku – počas pitia cez slamku je jazyk v pozícií, ktorá je optimálna pre bezproblémové rozprávanie. Jazyk si môže cvičiť aj inak, napríklad pomaly a nahlas opakovať samohlásky A, E, I, O, U alebo otvoriť ústa naširoko a jazyk zatlačiť hore a dozadu a potom zas dopredu a dozadu. Podobné cvičenia bude robiť aj u logopéda, pretože pohyby a uvoľnenie jazyka a čeľuste sú pre boj s koktaním dôležité.

Vyskúšajte tieto alebo iné cvičenia, ktoré vám odporučí logopéd a skúste byť s dieťaťom veľmi trpezliví.

Keď uvidí, že ho povzbudzujete a tešíte sa z malých úspechov, jeho cesta k rozprávaniu bez koktania bude jednoduchšia.

Článok pre Krúžky v škole pripravila:  Veronika Gomez Skopalová