Individuálny alebo kolektívny šport - plusy a mínusy - Krúžky v škole

Individuálny alebo kolektívny šport - plusy a mínusy

01.11.2022

Tímové aj individuálne športy prispievajú k telesnému rozvoju, disciplíne a dobrému charakteru. Princípy, ktoré formujú dieťa v rôznych športoch sú odlišné.

Individualista alebo tímový hráč?

Pokiaľ ide o šport, väčšina ľudí nepatrí do obidvoch kategórii. Už od útleho veku sa prikláňame buď k tímovým, alebo individuálnym športom. Niekto ma rád všetku pozornosť pre seba, iný sa cíti lepšie, keď zapadne medzi ostatných. Rozhodnutie na aký športový krúžok prihlásiť dieťa bude závisieť viac od jeho osobnosti, než od jeho zručností.

Spoločenské typy viac inklinujú k tímovým športom. Zatiaľ čo introvertné alebo prirodzene súťaživé deti uprednostňujú individuálne športy.

Spoločný cieľ

Tímové športy podporujú cnosť spolupráce. Úspech alebo neúspech v súťaži závisí od mnohých premenných. A konečný výsledok nezávisí od najlepších jednotlivcov, ale od celého tímu. Bez ohľadu na úroveň talentu sa v tímovom športe musia hráči spoliehať na svojich spoluhráčov.

Výhody

  • Priateľstvo: čas strávený na tréningu býva častokrát v tímových športoch zábavnejší a pestrejší. Takisto je ľahšie udržať motiváciu, keď sa členovia tímu navzájom podporujú.
  • Menej bolestivá prehra: byť súčasťou tímu umožňuje vyrovnať sa s prehrou v bezpečnom prostredí a s veľkou podporou.

Nevýhody

  • Hierarchia: v každej skupine sa postupom času vyprofiluje jednotlivec, ktorý sa stáva lídrom skupiny. To môže viesť k neskorším problémom a nespokojnosťou.
  • Najslabší článok: výhra a prehra závisí od celého tímu a niekedy neschopnosť ovplyvniť výsledok môže spôsobovať veľké sklamanie.

Spolupatričnosť: Isaiah Rustad

Osamelý vlk

Úplne iný prípad je individuálna súťaž, ktorá sa výrazne líši od tej tímovej. V individuálnom športe je každý sám svojou najväčšou konkurenciou. Na dosiahnutie úspešných výsledkov je potrebná sebestačnosť, disciplína, sústredenie a obrovská vášeň. Pri individuálnom športe sa nemožno schovávať za chyby spoluhráčov.

Výhody

  • Disciplína: individuálne športy sú známe vysokou mierou disciplíny, ktorá sa odzrkadľuje aj mimo športového života.
  • Sebavedomie: už len odvaha postaviť sa sám pred všetkých na štart a súťažiť sám za seba buduje silný charakter a odolnosť voči stresu.

Nevýhody

  • Strata motivácie: hoci individuálne športy podporujú vyššiu mieru disciplíny, výskumy ukázali, že tímové športy sú pre ľudí príjemnejšie. Stratou motivácie väčšinou trpia individuálny športovci, ktorí nesú celú ťarchu úspechu a neúspechu na svojich pleciach.
  • Zodpovednosť: zatiaľ čo v tímových športoch sa môžu spoluhráči spoľahnúť na seba navzájom, v individuálnom športe súťaží každý sám za seba.
  • Konkurencia: v individuálnom športe vzniká neporovnateľne menej priateľstiev.

Individuálny šport je častokrát finančne náročný: Sebastian Staines

Ako si vybrať?

Pobyt v kolektíve je pre dieťa veľmi prospešný a učí ho dôležitým zručnostiam. Preto aj pri individuálnych športoch je dobré, aby malo dieťa dostatok interakcie s ostatnými deťmi v krúžku. V mladom veku je najdôležitejšie budovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a dobré športové návyky. Krúžky ako tanec, gymnastika, pohybová príprava alebo bojové umenia tvoria veľmi dobrý základ pre všetky ostatné druhy športov.


Článok pre Krúžky v škole pripravila:  Ema Brázdová