Počas 4 lekcií z každého krúžku sa deti oboznámia so základmi z každej oblasti. 

1) Vedecké pokusy: Deti sa na krúžku zoznámia s tajomstvami prírody, sami si vyskúšajú prácu s laboratórnymi pomôckami a zabavia sa pri vedeckých pokusoch. Deti sa hravou formou oboznámia s chémiou, fyzikou aj zemepisom.

2) Keramika: Deti naučíme tvoriť z modelovacej hmoty, naučia sa rôzne techniky práce s hmotou, rozvinú si výtvarné cítenie, sústredenosť, fantáziu a jemnú motoriku prstov. 

3) S výtvarnou okolo sveta: S deťmi precestujeme s prstom na mape časť sveta. Každá krajina je niečím výnimočná. Deti naučíme rozvíjať tvorivosť, cibriť umelecký vkus a hravou formou im predostrieme umenie rozličných štátov a kontinentov.

4) Logické a vedomostné hry: Nechajte deti cibriť si logiku a pamäť v spoločnosti rovesníkov. Lekcie budú nielen rozvíjať logické myslenie detí pri hrách, ale o zábavu sa postarajú aj vedomostné kvízy a logické hádanky.  

5) Naprogramuj si ozobota: Deti naučíme základy programovania s využitím malého robota, ktorý je programovateľný farebnými kódmi aj bez použitia počítača. Malý ozobot deťom kreatívnou formou predstaví svet robotiky a programovania.

6) Divadelná hviezda: Za pomoci hravej formy sa deti osmelia komunikovať a verejne prezentovať. U detí podporíme nielen ich osobitné zručnosti a talent vo verejnom prejave, ale aj prehĺbime lásku k umeniu.