Zážitok na školách

Ako deťom dopriať skutočný zážitok?

OZ Krúžky v škole ponúka deťom iný druh učenia. Vytvorili sme interaktívny program pre deti materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl.  Celý projekt je rozdelený do viacerých blokov a má rôzne zamerania:  

 

  • MLADÍ VEDCI:  v rámci tejto zážitkovej lekcie, deti majú možnosť samé vyskúšať  ako funguje  príroda. S našimi laboratórnymi pomôckami sa počas hodiny premenia na malých vedcov a objaviteľov. Pomocou lektora si vyskúšajú rôzne pokusy, zoznámia sa s fyzikálnymi a chemickými reakciami.

Cena za lekciu: 20,- EUR/na skupinu + cena za materiál k výučbe

 

  • MLADÝ ZÁCHRANÁR: v rámci takejto zážitkovej lekcie sa deti zoznámia s pravidlami prvej pomoc, názornými ukážkami a pravidlami získajú povedomie o správaní sa v krízových momentoch a ako byť pripravený chrániť a pomáhať.

Cena za lekciu: 20,- EUR/na skupinu + cena za materiál k výučbe

 

Naším zámerom je, aby sme v deťoch prostredníctvom zážitkových hodín prebudili záujem o prírodné vedy. Chceme deťom ukázať iný pohľad na vzdelávanie a vrátiť im nadšenie spoznávať nové veci. Veríme, že pre deti je zvedavosť a záujem o spoznávanie okolitého sveta prirodzená a že prvoradé je poskytnúť deťom podnety.

V prípade záujmu nás kontaktujte na info@kruzkyvskole.eu alebo na 0948 160 086 

 

   

 

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.