Výhody pre Vašu školu

Pani riaditeľka, pán riaditeľ,

Pre vašu meterskú alebo základnú školu zorganizujeme záujmové krúžky, aké si budete priať. Môžete si vybrať ľubovoľný počet krúžkov.

Podľa vašich požiadaviek zabezpečíme:

NÁBOR DETÍ
– Samostatne zorganizujeme nábor detí. Deťom jednotlivé krúžky predstavíme, aktívne komunikujeme s ich rodičmi a ponúkame jednoduché online prihlásenie detí do krúžkov.

PRENÁJOM PRIESTOROV = PENIAZE PRE ŠKOLU
– Prenajmeme si vašu triedu, alebo telocvičňu, prípadne vám zaplatíme sponzorský dar.

STÁLI A PREVERENÍ LEKTORI
– Spolupracujú s nami preverení a vyškolení lektori s potrebným vzdelaním, na ich prácu celý školský rok dozerajú odborní metodici

STAROSTLIVOSŤ O RODIČOV
– Rodičov informujeme každý týždeň emailom o činnosti ich detí na krúžku.

LEKCIE NEODPADÁVAJÚ
– Zabezpečujeme plnohodnotné zástupy v prípade, že lektor ochorie.

AKCIE PRE DETI

– V priebehu školského roka organizujeme florbalový a športový turnaj, tanečnú súťaž, rôzne kultúrne vystúpenia, výstavu výtvarných prací, kuchársku súťaž apod.

TU sú naše REFERENCIE

TU je prehľad všetkých našich PARTNERSKÝCH ŠKÔL, neváhajte sa ich opýtať ako sú s nami spokojní.
TU sú ČLÁNKY A REPORTÁŽE o našich aktivitách

Dôležité fakty o nás:

MEDAILA MINISTRA ŠKOLSTVA
Od ministra školstva sme získali významné ocenenie – medailu za mimoriadnu pedagogickú činnosť.

TRADÍCIA A SPOĽAHLIVOSŤ
Už 16 rokov sa staráme o zmysluplné prežitie voľného času detí po celej Českej republike. Na Slovensku pôsobíme druhý rok a sme lídrami v tomto odvetví, čo nás zaväzuje a neustále ženie dopredu. Napriek tomu, že sa staráme o tisíce detí, veľmi nám záleží na spokojnosti každého jedného chlapčeka a dievčatka v našich krúžkoch.

DOSTUPNÁ CENA KRÚŽKOV
Sme presvedčení, že zmysluplné trávenie voľného času si zaslúži každé dieťa a preto väčšina našich krúžkov stojí 27€ na polrok, teda 1,80€ za jednu lekciu.

MALÉ SKUPINKY
Krúžok otvárame už pri 8 prihlásených deťoch (Flautu a Tenis pri 5 prihlásených). V prípade väčšieho záujmu otvoríme ďalšiu skupinu

ZÁSTUPY ZA CHORÝCH LEKTOROV
Zabezpečujeme zástupy za chorých lektorov. Naši lektori sú tí najlepší z najlepších, sú pozitívne motivovaní, majú zodpovedajúce vzdelanie, sú stáli a nemenia sa.

INFORMAČNÝ EMAIL PRE RODIČOV
Našich lektorov starostlivo vyberáme a väčšina z nich pre nás dlhodobo pracuje. Činnosť lektorov vedú a kontrolujú odborní metodici. Na kvalitu krúžkov dohliadame vďaka interným hospitáciám. O ich výsledkoch v prípade potreby danú školu informujeme.

ZODPOVEDNOSŤ JE NA NÁS
Za deti máme po celú dobu zodpovednosť, od vyzdvihnutia detí od pani učiteľky až po odovzdanie rodičom. Sme riadne poistení.

NAŠA UNIKÁTNA METODIKA
Vytvárame a vydávame vlastné metodické knihy a pomôcky. Investujeme do rozvoja nových záujmových odborov ako napríklad krúžok Vedecké pokusy pre deti, Elektrotechnický krúžok, Angličtina pro deti, Krúžok 112 a ďalšie.

ZÁROBOK A SPOLUPRÁCA PRE VAŠICH UČITEĽOV
Naše krúžky môžu vyučovať aj učitelia vašej kmeňovej školy (zadarmo ich vyškolíme podľa našej metodiky). Zarobiť si môžu až 12€/h.

INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Vychádzame vždy v ústrety vašim individuálnym prianiam a požiadavkám, prípadné pripomienky a návrhy riešime okamžite. Robíme všetko pre spokojnosť škôl, rodičov, ale predovšetkým pre spokojnosť detí. V našom pedagogickom zbore je rada odborníkov, ktorí sú zameraní na rôzne odvetvia, preto ak máte záujem o krúžok, ktorý v našej ponuke nie je, radi ho vo vašej škole zorganizujeme.

Za spokojnosť detí a kvalitu krúžkov ručí

Ľubomír Tomko
Riaditeľ

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.