Kontakty

Dott.ssa, Ing. Natália Krištofiaková

Riaditeľka

mob: 0948 160 086 
e-mail: natalia.kristofiakova@kruzkyvskole.eu 

Mgr. Katarína Kokošková, DiS.art.

Starostlivosť o lektorov, komunikácia so školami

mob: 0948 099 049
e-mail: lektori@kruzkyvskole.eu

Ľubomír Tomko

Zakladateľ projektu na Slovensku

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.