Prečo práve OZ Krúžky v škole?

Čo by ste o nás mali vedieť?

Organizujeme záujmové krúžky priamo v materských a základných školách. Za dva roky nášho pôsobenia sme získali priazeň viac ako 2000 detí a aktuálne pôsobíme na 80tich školách a škôlkach v Bratislave, Pezinku, Senci, Chorvátskom Grobe a v Ivanke pri Dunaji.

10  Dôležitých informácií pre rodičov:

1)      Lektori prídu za deťmi priamo do vašej školy, deti nikam nevozíte.

2)      Lektori si deti vyzdvihnú v ŠKD alebo v triede a po skončení krúžku ich opäť odovzdajú späť pani                 vychovávateľkám.

3)      Naši lektori sú starostlivo vyberaní, nadšení pre prácu s deťmi a odborne vyškolení

4)      Na krúžky máme vlastné akreditované metodiky.

5)      V ponuke máme množstvo umeleckých, edukačných i pohybových krúžkov.

6)      Po každej lekcii posielame rodičom e-mail s informáciami o činnosti dieťaťa na krúžku.

7)      Základná cena krúžkov je 38 EUR za 15 lekcií, cena sa môže navýšiť o materiál/pomôcky alebo                    prenájom priestorov v škole.

8)      Najdôležitejšia je pre nás spokojnosť  a pocit bezpečia každého dieťaťa.

9)      Vyučovanie prebieha v malých skupinkách a s individuálnym prístupom.

10)    Lekcie prebiehajú hravou formou, s modernými pomôckami v kamarátskej atmosfére.

Kedykoľvek nás kontakujte, pokiaľ budete chcieť zorganizovať záujmové krúžky na vašej škole, doporučiť vhodnú aktiviu pre vaše detiťa, prihlásiť sa do výberového konania na pozíciu lektor/ka, alebo odpovedať na akúkoľvek otázku o krúžkoch. 

Budeme sa Vám snažiť výjsť v ústrety, s cieľom nášho motta: "všetko pre detský úsmev..."

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.