Prehľad škôl, s ktorými spolupracujeme

Nevidíte vašu školu? Nebojte sa, určite sa čoskoro objaví. V zozname sú školy, kde prebehla potrebná administratíva. Zoznam priebežne rozširujeme. 

Ak by ste ani po začiatku školského roka, vašu školu v zozname nenašli, kontaktujte nás. Pokúsime sa s vašou školou dohodnúť na spolupráci a požadované krúžky u vás otvoriť. 

OZ Krúžky v škole nie je poberateľom vzdelávacích poukazov.

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.