Nízka cena

Väčšina našich krúžkov stojí 38 Eur za 15 lekcií, čiže 2,53 EUR/na lekciu. 

V priebehu školského roka odučíme 30 lekcií. 

V niektorých krúžkoch je pripočítaný spotrebný materiál, pomôcky alebo energia za vypaľovanie keramiky.

V školách kde platíme nájomné za učebnice a telocvične, pripočítamé pomernú cenu za prenájom k cene za krúžky. 

Cena je napísaná u každého krúžku v sekcii ROZVRH krúžkov

 

 

 

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.