Naši metodici

Ing. Jan Brožek

metodik športových odborov

Mobil: 728 875 603
Email: jan.brozek@krouzky.cz

Ján pre nás zo začiatku pracoval ako obľúbený lektor športových kroužků (Športové hry, florbal, futsal aj.).
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde momentálne pôsobí ako doktorand na Katedre hospodárskych dejín Národohospodárskej fakulty. V rámci štúdia sa venuje Dejinám športu. Okrem iného pôsobí ako hlavný tréner malých futbalistov v klube Bohemians Praha 1905. Od 7 rokov navštevuje detské tábory, ktoré v súčasnosti vedie ako hlavný vedúci tábora - organizuje a zabezpečuje športový a výchovný program. 
V spoločnosti Krúžky pracuje ako metodik športových odborov a má dohľad nad všetkými športovými krúžkami, nad činnosťou lektorov a vytvára metodiku. Môžete sa na neho kedykoľvek obrátiť, pokiaľ Vás zaujíma, čo Vaše dieťa robí na športových krúžkoch, alebo čo sa má na krúžkoch naučiť.

Mgr. Markéta Píchová

metodička tvorivých krúžkov

Mobil: 224 250 498
Email: marketa.pichova@krouzky.cz

Markéta s Krúžkami spolupracuje od roku 2011 – pôsobila najprv ako lektor krúžkov výtvarnej výchovy, keramiky, varenia, korálkovania a gumičkovania. 
Momentálne pracuje v Krúžkoch ako metodik tvorivých krúžkov. Vytvára pre ne metodické materiály, organizuje školenia a lektorov metodicky podporuje tiež v priebehu celého školského roka.
Absolvovala pražské Gymnázium Na Pražačce a získala magisterský titul na Pedagogickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe – odbor učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov pro základní školy a stredné školy: sociálna pedagogika – výtvarná výchova. Je aktívnou výtvarníčkou.

Mgr. Lucie Čížkovská

metodička tanečných a hudobných krúžkov

Mobil: 608 443 324
Email: lucie.cizkovska@krouzky.cz

Lucia začala v spoločnosti Krúžky pracovať pred siedmim rokmi ako lektorka Aerobiku a moderného tance. Vyštudovala Pedagogiku na filozofickej fakulte Karlovej Univerzity a Andragogiku na Univerzite Jána Amosa Komenského. Tri roky pracovala v materskej škole ako Asistentka pedagóga a v roku 2014 nastúpila do Krúžkov v Prahe, kde v súčasnej dobe pracuje na pozícii Metodičky tanečných a hudobných krúžkov. Môžete sa na ňu obrátiť s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa týchto odborov a ona Vám rada odpovie.
Vo svojom voľnom čase sa Lucie venuje deťom v Sokole, rada cestuje, jazdí na in-line korčuliach, pečie sladké dobroty a sleduje dobré filmy. 

Mgr. Anna Kubešová

Metodička Anglického jazyka

Email: anna.kubesova@krouzky.cz

Anna absolvovala magisterské štúdium na Karlovej univerzite odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň a anglický jazyk.

V Krúžkoch je od februára 2016 a vytvára nový koncept krúžkov anglického jazyka. Rada poradí lektorom s akýmkoľvek problémom týkajúceho sa výberu materiálov či metód vyučovania. Vďaka svojej praxi pri vyučovaní anglického jazyka a aj vďaka svojim dvom deťom vie aká dôležitá je vnútorná motivácia. Je presvedčená, že učenie formou hier, riekaniek a pesničiek prispeje k vytvoreniu pozitívneho vzťahu detí k cudziemu jazyku. Svoj voľný čas trávi so svojou rodinou a priateľmi v prírode, učí angličtinu, venuje sa rodinnej mediácií (vedie mediačné kurzy v angličtine) a inšpiruje sa na jazykových seminároch a workshopoch. Rada cestuje a venuje sa fit kickboxu. A samozrejme ju baví učenie sa ďalších cudzích jazykov. 

 

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.