Naše referencie

Referencie od rodičov, učiteľov a riaditeľov škôl

Činnosť OZ Krúžky v škole môžem posúdiť najmä z pohľadu organizácie činnosti a tá je dobrá. Oceňujem, že lektori sú stabilní, chodia načas a deti sa na nich tešia. Krúžky v škole komunikujú s rodičmi mailom a včas oznámia rodičom, že napr. krúžok nebude (a mne sms – kou). Čo sa týka náplne krúžkov, je to na spokojnosti rodičov, čo je dôležitý ukazovateľ.
Viera Kráľová (vedúca ŠKD), ZŠ Karloveská 61, Bratislava

S OZ Krúžky v škole spolupracujeme od začiatku školského roka. Ich ponuka nás upútala hlavne preto, že ponúkajú širokú škálu krúžkovej činnosti za prijateľné ceny. Na základe ponuky si naši žiaci vybrali tri krúžky. Deti sú s krúžkami veľmi spokojné. Pani vychovávateľky ŠKD, ktoré spolupracujú s vedúcimi krúžkov pri preberaní a odovzdávaní detí hovoria, že všetko prebieha bez problémov. S vedením OZ je spolupráca výborná. Promptne reagujú na naše pripomienky. Naša škola určite plánuje spoluprácu aj v budúcom školskom roku.
Mgr. Alena Petáková (riaditeľka), ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava                                                                                    

Naša Eliška sa na krúžky v škôlke vždy veľmi tešila. A aj keď sú to skutočne len začiatky, radosť o ktorú sa s nami delila aj doma bola naozaj veľká...                                                                                                                 Ľudovít JAKUBOVE – Mravec, MŠ Pri Šajbách, krúžok Hra na flauta

Moja dcéra Ninka navštevuje krúžok Keramiky s lektorom Tomášom už druhý semester. Na lektora sme zaznamenali doma len pozitívne ohlasy. Veľmi si ho chváli a pán lektor sa teší jej obľube. Som rada, že som mohla byť aj ja osobne na začiatku fungovania krúžkov prítomna na prvej hodine, kde som mohla získať nejaké vizuálne informácie o dianí a celé to prebiehalo vo veľmi uvoľnenej atmosfére. Deti boli spočiatku utiahnuté, ale neskôr sa pekne uvoľnili. Pán lektor má deti rád a rátal sa mi jeho profesionálny prístup k deťom.
mamička Ninky, ZŠ Malokarpatské námestie, krúžok Keramika

Som veľmi vďačná pani učiteľke Ivetke, že ma oslovila pri výbere Viktorky do krúžku. Viktorke sa veľmi páči v krúžku. Celú cestu domov a dosť často aj doma mi rozprava, čo robili na krúžku, ukazuje mi ručičkami, ako to robili. Oveľa viac ju baví tvoriť doma, či už z plastelíny alebo zo slaného cesta, ktoré pre ňu a staršiu dcéru pripravujem. Nedá sa odradiť prípadnými prvými neúspechmi. Hrá sa s hmotou, takže jediný môj postreh ku Krúžkom v škole je “ĎAKUJEM” za možnosť navštevovať krúžok a za všetko, čo sa Viktorka na krúžku naučí… nielen primárne súvisiace s tvorbou, ale i za všetko, čo získa popritom (dôvera v seba samu, neodradiť sa neúspechmi, rozvoj fantázie… )
mamička Viktorky, MŠ Bulíková, krúžok Keramika

Chcela by som pochváliť Vaše úsilie v rámci krúžku Varenie. Veronika je veľmi spokojná, vždy sa na varenie teší a všetky dobroty, čo domov prinesie s radosťou rozdáva na ochutnanie a teší sa pochvale :) počúvam len chvály, je spokojná, rada krúžok navštevuje a s ňou i my. Ďakujeme veľmi pekne.
mamička Veroniky, ZŠ Dudová, krúžok Varenie

Náš syn Jakubko navštevuje dva krúžky- vedecké pokusy a jogu. Na obidvoch je veľmi spokojný. Veľmi sa nám páči, že zakaždým nám môže po pokusoch ukázať, čo robili, lebo nie vždy je nám to z vysvetlenia jasné :) Zošit je fantasticky spravený a vždy zakreslí smejúcu sa myšku, ktorá tiež dáva spätnú väzbu. Na joge je tiež spokojný, ukazuje nám, čo tam robia, ako sa hrajú, ako cvičia. Určite by sme znova privítali pokračovanie aj v ďalšom školskom roku.
mamička Jakubka, ZŠ Karloveská, krúžok Joga a Vedecké pokusy

Naša Ninka absolvovala zatiaľ len 2 stretnutia, ale je absolútne nadšená, páči sa jej čo robíte na hodine, že sú tam rovesníci a nie starší žiaci a že ich nie je veľa. Mne sa veľmi páči, že máte ku každej hodine Vedecký denník, vždy mi podľa toho vysvetľuje, čo ste robili a potom si to ešte prečítam aj v maily. Takže super. Nech sa Vám aj ďalej takto darí.
mamička Ninky, ZŠ Nevädzová, krúžok Vedecké pokusy pre 1. a 2. triedu

Z môjho pohľadu slečna trénerka Betka má veľkú trpezlivosť a s deťmi má priateľskú atmosféru. Lívinka sa teší na každú hodinu.
mamička Lívinky, MŠ Letná, krúžok Hip Hop a moderný tanec. 

Moja dcéra Timea je s výtvarným krúžkom veľmi spokojná, páči sa jej a vždy sa na krúžok teší. Oceňujem, že farbičky a všetky ostatné pomôcky a potreby sú v cene krúžku a rodičov nezaťažujete ich zháňaním. Veľmi sa mi páči aj to, že rodičov informujete o priebehu krúžku. Robíte kreatívne veci, je to fajn.
mamička Timky, MŠ Rontgenova, krúžok Výtvarný krúžok

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.