Krúžky zadarmo

Krúžok ZADARMO poskytneme viac ako 300 deťom zo sociálne znevýhodnených rodín, aby aj oni mohli rozvíjať svoj talent, športovať, tancovať, tvoriť, hrou sa učiť a v školskom roku 2016/2017 zmysluplne tráviť voľný čas v krúžkoch s kamarátmi.

Počas organizovania našich krúžkov pre deti, sa často stretávame s rodičmi, ktorí si aj napriek naším nízkym cenám krúžkov nemôžu dovoliť svojim deťom krúžok zaplatiť. A to je veľká škoda. Snažíme sa, aby naše krúžky deti pozitívne formovali, dávali im zdravie, radosť zo života a pozitívne ovplyvňovali ich budúcnosť, napr. pri voľbe povolania.

Je štatisticky dokázané, že pravidelné záujmové krúžky s dobrými lektormi pomáhajú deťom zdokonaľovať sa vo svojich schopnostiach, záujmových činnostiach, a tým predchádzajú vzniku sociálno patologickým javom. Vnímame to tak, že práve sociálne znevýhodnené deti, ktorým viac hrozí „prepadnutie“ k drogám, prostitúcií, alkoholu, vandalizmu a inej nebezpečnej činnosti, by najviac potrebovali zmysluplne a zábavne naplniť svoj voľný čas.

Bohužiaľ takto ohrozené deti sa našich záujmových krúžkov nezúčastňujú. Dôvodom nie je, že sa chcú len tak voľné „pofľakovať“, ale ich rodičia alebo opatrovníci nemajú na krúžky peniaze.  Možno si ani nedokážete predstaviť, ako je našim lektorom ľúto, keď si v triedach alebo v družine vyzdvihujú detí na krúžok a niektoré deti na ne smutno pozerajú, pretože im ich rodičia krúžok nemohli zaplatiť, ale pritom by aj oni radi išli s kamarátmi na krúžok florbalu alebo vedecké pokusy…

Práve preto sme sa rozhodli venovať takýmto deťom a ponúknuť im jeden krúžok na celý školský rok zadarmo. Rozhodnutie, ktoré deti potrebujú našu pomoc, necháme na triednych učiteľkách, ktoré poznajú svoje deti a ich sociálne prostredie najlepšie.

Veríme, že týmto finančným darom a organizáciou celého projektu „Krúžky zadarmo“ pomôžeme čo možno najväčšiemu počtu detí vidieť svet farebnejšie a veselšie. Aby spoznali nových kamarátov, naučili sa veľa nového a hlavne – že sa budú poobede na krúžku usmievať.

Firmy, organizácie, jednotlivci! Zaujal vás náš nápad? Chcete sa na ňom podieľať – radou, pomocou pri organizovaní, vecnými alebo finančnými darmi? Ozvite sa nám na lubomir.tomko@kruzkyvskole.sk, radi vás pozveme k spolupráci a budeme radi, keď nám pomôžete potešiť ešte viac detí.

Prečo práve naše krúžky pre deti?

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.