Naše krúžky

Vedecké pokusy

Vedecké pokusy bavia všetkých. Deti sa na krúžku zoznámia s tajomstvami prírody, samy si vyskúšajú prácu s laboratórnymi pomôckami a zabavia sa pri vedeckých pokusoch. Hravou formou deti pripravíme na prírodopis, chémiu, fyziku a zemepis.

 

Opis krúžku:
 • Pomocou kamarátky Žofky, ktorá sprevádza deti vedeckým krúžkom si vyskúšajú rôzne vedecké pokusy /sopka, slonia pasta, vybuchujúci Aladín a množstvo iných/.
 • Práca s ozajstnými laboratórnymi pomôckami /kadička, Erlenmayerova banka, odmerka, Petriho miska, pipeta, atď./
 • Zrozumiteľnou formou deti získajú prehľad o fungovaní javov a prírodných princípov
 • Všetky vedecké pokusy sú navrhované pre žiakov prvého stupňa, sú bezpečné a zábavné
 • Všetky pokusy si budú zapisovať do svojich vedeckých denníkov, ktoré sú súčasťou krúžku

 

Úrovne krúžku:

Krúžok je vhodný pre deti od 3 – 12 rokov. Krúžok má rôzne úrovne. V rámci jedného školského roka si žiaci vyskúšajú 30 rôznych pokusov.  

 • Vedecké pokusy pre najmenších /pre deti materských škôl/
 • Vedecké pokusy pre začiatočníkov /od 1. triedy základnej školy/
 • Vedecké pokusy pre pokročilých 
 • Vedecké pokusy pre expertov

 

Ďalšie informácie:
 • Materiál a pomôcky k výučbe na školu dodáme
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až 15.
 • Cena krúžku je 57 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
Čo so sebou na krúžok? 
 • písacie potreby a chuť objavovať prírodné zákonnitosti  

Elektro hry

Edo Žiarovka – zapálený elektrotechnik, ktorý sprevádza deti celým krúžkom. Spolu s ním sa učia zaobchádzať s rôznymi zariadeniami a skúmajú, ako fungujú. Pod dohľadom svetoznámych vedcov a s využitím stavebnice Boffin poznávajú svet okolo seba a experimentujú s elektrinou bez akéhokoľvek rizika.

 

Opis krúžku:
 • stavajú rôzne elektrické obvody, ktoré blikajú, hrajú, točia sa, priťahujú kovové predmety, vyrábajú elektrinu zo slnka a mnohé ďalšie.
 • cieľom krúžku je, aby deti už od prvých školských rokov získali povedomie o fyzikálnych zákonitostiach okolo nich, zbavili sa obavy z omylu a zároveň získali rešpekt k zákonom prírody.
 • krúžok prináša nový pohľad na výuku fyziky a technicky orientovaných odborov
 • v krúžku sú dodržané pravidlá bezpečnosti a každý má možnosť si všetko samostatne vyskúšať.
 • deťom dodáme kompletnú sadu technickej stavebnice a pracovný zošit.

 

Úrovne krúžku:

Krúžok je vhodný pre deti od 6 – 12 rokov. Krúžok má rôzne úrovne. V rámci jedného školského roka si žiaci vyskúšajú 30 rôznych pokusov a zapájaní.  

 • Elektro hry pre začiatočníkov /od 1. triedy základnej školy/
 • Elektro hry pre pokročilých 

 

Ďalšie informácie:
 • Materiál a pomôcky k výučbe na školu dodáme
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až 15 (pri tomto počte budú k dispozícií 3 až 4 sady stavebnice Boffin).
 • Cena krúžku je 57 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
 
Čo so sebou na krúžok? 
 • písacie potreby a technického ducha 

Hip hop a moderný tanec

Pohyb, radosť, zábava pri tanci. To všetko na deti čaká na našom tanečnom krúžku. Naučia sa tanečné zostavy rôznych žánrov na populárne skladby. Deti sa predovšetkým budú učiť tancovať to, čo ich baví. Chlapci sú vítaní.

Opis krúžku:
 • Dieťa získa všestranný tanečný rozhľad – naučíme ho rôznym tanečným štýlom a technikám
 • Ak sa dieťa učí iba jednému štýlu, tak postoj a držanie tela sa prispôsobí danému tanečnému štýlu a pre iný štýl to nemusí byť dostačujúce. Preto na našom krúžku dochádza k striedaniu jednotlivých moderných tancov s prvkami hip hopu, diska a street dance, ktorý vychádza z civilného „pouličného tancovania“. 
 • Pod vedením skúsených a kvalifikovaných lektorov sa deti učia zábavnou formou vnímať rytmus, základné pohybové cvičenia, pohybový rozsah i celkovú koordináciu tela.
 • V nadväznosti na hudobnú predlohu pripravujú spoločne choreografiu, kde skúšajú improvizáciu a formujú tak svoju tanečnú osobnosť a kreatívnosť.

 

Úrovne krúžku:

Krúžok je vhodný pre deti od 6 – 12 rokov.  V rámci jedného školského roka žiaci navštívia 30 lekcií.  

 • Hip hop a moderné tance pre I. stupeň
 • Hip a moderné tance pre II. stupeň 

 

Ďalšie informácie:
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až 15
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 

 

Čo so sebou na krúžok?
 • Pohodlné športové oblečenie, športovú obuv a zabezpečiť pitný režim

 

 

S výtvarnou okolo sveta

S deťmi precestujeme s prstom na mape celý svet. Každá krajina je niečím výnimočná. Deti prostredníctvom rôznych výtvarných techník budú spoznávať výnimočnosť každej z nich. V našom výtvarnom krúžku deti rozvíjajú svoje estetické vnímanie sveta, fantáziu, tvorivosť, manuálnu zručnosť, sústredenie, talent a chuť tvoriť. 

Opis krúžku:

V materskej škole

 • Pre deti v tomto veku je umenie dobrodružstvom. Rôzne podoby umenia deti oslovujú, už od chvíle kedy začali vnímať okolitý svet. Pri skúmaní, experimentovaní a objavovaní možností rôznych materiálov rozvíjajú svoju tvorivosť a kreativitu.
 • Výtvarná činnosť núti dieťa, aby ďalej skúmalo svoje schopnosti a objavovalo nové spôsoby vyjadrovania. Majú radosť z kombinovania rôznych farieb, maľovania a lepenia.
 • Deti si zdokonalia svoju jemnú i hrubú motoriku, pohybové i zmyslové vnímanie, tvorivé a výtvarné schopnosti.

V základnej škole

 • Vo výtvarnom krúžku deťom otvárame cestu k výtvarným skúsenostiam – zoznámia sa s rôznymi technikami a materiálmi a naučia sa ich sami používať.
 • Na krúžku je deťom daný dostatočný priestor a čas pre rozvoj ich tvorivosti. Výsledky tvorivých prác odrážajú individualitu deti a často odkrývajú ich osobitné vyjadrovacie schopnosti. 

 

Ďalšie informácie:
 • Materiál a pomôcky k výučbe na školu dodáme
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až 15
 • Cena krúžku je 57 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 

 

Čo so sebou na krúžok?
 • Tričko na prezlečenie alebo zásterku

Šport mix

Športový krúžok, kde si deti vyskúšajú rôzne populárne športy a sami si potom vyberú, ktorý je pre nich najvhodnejší. V priebehu školského roka si deti vyskúšajú a naučia sa základom florbalu, futbalu, bedmintonu, loptovým hrám, populárnym športom ako frisbee, bojové športy a atletika.

 

Opis krúžku:
 • V priebehu školského roka prebehne 30 rôznych lekcií po 45 minút, kde si deti vyskúšajú:

Atletika – cieľom je zvýšená obratnosť celého tela, schopnosť koordinácie pohybu, ohybnosť. Deti si osvoja základy atletickej abecedy, behania, skokov a hádzania.

Bedminton – cieľom je naučiť sa správne držanie, techniky úderov a správny pohyb na ihrisku.

Bojové športy a sebaobrana – deti zoznámime s rôznymi druhmi bojových športov. Snahou je naučiť deti obratnosti, psychickej vyrovnanosti, sebadôvere a čestnosti.

Florbal – na hodinách sa deti všestranne rozvíjajú v samotnej hre, ale i v pohybových schopnostiach,  zručnostiach v kolektíve.

Loptové hry – loptové hry, pri ktorých sa deti „vybláznia“ a odreagujú. Vyskúšajú si rôzne hry, naučia sa pravidla loptových hier a rešpektovať spoluhráčov a súperov pri kolektívnych hrách.

Frisbee – cieľom je naučiť sa hádzať lietajúci disk a správne ho chytať. Budú trénovať hádzanie rôznych štýlov.

 
Ďalšie informácie:
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až 15
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
 
Čo so sebou na krúžok?
 • Pohodlné športové oblečenie, športovú obuv a zabezpečiť pitný režim.

Keramika

Môcť sa len tak hrať s hlinou a vytvoriť niečo krásne. To nie je iba sen, toto môžete skutočne zažiť na našom krúžku. My pripravíme materiál, pomôcky a všetky vypálené výrobky si odnesiete domov ako darček pre rodičov alebo kamarátov.

 

Opis krúžku:
 • Deti naučíme rôzne techniky práce s hlinou a engobami. Všetky výrobky vypálime v našej peci.
 • Modelovanie z keramickej hliny v deťoch rozvíja trojrozmerné výtvarné cítenie, zručnosť, sústredenosť, fantáziu a takisto precvičuje jemnú motoriku prstov.
 • Keramika pomáha deťom tvorivou formou hlbšie poznávať sám seba a svoje možnosti, rozvíjať kreativitu, fantáziu aj schopnosť experimentovať a uvoľniť sa.
 • Na jednotlivých lekciách sa deti postupne zoznámia so základnými technikami spracovania hliny s použitím najrôznejších pomôcok, ako sú napr. valček, rôzne vykrajovacie formičky, struhy, špachtle, štetce. Deti sa naučia, ako spracovať svoj nápad s využitím vlastnej kreativity až k dokončeniu výrobku, ktorý sa môže stať dekoráciou alebo pekným darčekom.
 • Odporúčame zakúpiť si na krúžok našu metodiku: Nápady a inšpirácie od dlhoročnej lektorky detských keramických krúžkov Mgr. Daniely Padruňkovej. Netradičné, kreatívne a napriek tomu jednoduché techniky, ktoré budú deti baviť, zdokonalia ich jemnú motoriku a fantáziu. V každej kapitole je podrobný návod, fotografie, možné obmeny a niekde takisto šablóny. Všetky deti baví tvoriť nápadité výrobky z keramickej hliny a kreatívne ich dofarbovať. Naša kniha deti navedie, aby bol ich výtvor najkrajší a zároveň im nechá priestor pre vlastnú kreativitu.

 

Ďalšie informácie:
 • Materiál a pomôcky k výučbe na školu dodáme, Výpal robíme raz za dva mesiace.
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až 15
 • Cena krúžku je 57 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 

 

Čo so sebou na krúžok?
 • Tričko  na prezlečenie alebo zásterku a uteráčik na utretie rúk

Zdravé varenie

Originálne, zdravé jedlá, ktoré deti naučíme pripravovať podľa našej vlastnej kuchárskej knihy.

 

 Opis krúžku:
 • Deti v materskej škole a žiaci v základnej škole sa v našom krúžku naučia pripravovať pokrmy podľa receptov primeraných ich veku.

V materskej škole

 • V materskej škole deti pripravujú rôzne nátierky, chlebíčky a jednohubky, nepečené dezertíky, šaláty, ovocné misy, figúrky z marcipánu atď. Krúžok varenia v MŠ trvá 60 minút.

V základnej škole

 • V základnej škole, ktorá je vybavená kuchynkou, žiaci pripravujú jednoduché recepty. Učia sa variť polievky, omáčky na cestoviny, pečú buchty, pripravujú palacinky, zavárajú ovocie, vyrábajú domáce müsli atď. Krúžok varenia môžeme viesť aj v škole bez vlastnej kuchynky, vybavenie do školy dodáme a program lekcií sa prispôsobí vybaveniu. Krúžok varenia v ZŠ trvá 90 minút.
 • Naším cieľom je tiež, aby si deti obľúbili zdravé a kvalitné potraviny. Zaraďovali do svojho jedálnička viac zeleniny, ovocia a cereálií. Dbáme na hygienu a bezpečnosť! Všetky čerstvé potraviny prinesie lektor/lektorka priamo na krúžok.
 • Kuchárska kniha Jany Slavíkovej Hrnček var obsahuje originálne recepty, ktoré budú deti baviť pripravovať aj jesť. Krúžok varenie u detí rozvíja radosť z vytvárania netradičných dobrôt pre rodičov a kamarátov. Veselé obrázky výtvarníčky Báry Hubenej deti inšpirujú k najchutnejším pokrmom. Určené pre deti v materskej aj základnej škole. A takisto pre domáce “kuchtenie” pre celú rodinu.

  

Ďalšie informácie:
 • Na krúžku používame vlastnú metodiku na výuku a vlastné materiály, ktoré deťom na krúžku poskytneme
 • V krúžku je dodržaný individuálny prístup. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 57 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
Čo so sebou na krúžok?
 • Zásterku a chuť na dobré jedlo

Florbal

Florbal je ideálna všestranná športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, pri ktorej kladieme dôraz na športovanie pre zdravie, priateľský a správne súťaživý kolektív. Rekreačná hra určená pre začiatočníkov aj pre pokročilých hráčov. Florbal dopĺňame aj ďalšími športovými hrami.
  

Opis krúžku:

Všeobecné prvky:

 • Rozvoj všeobecných pohybových schopností – najmä rýchlosť, koordinácia, vytrvalosť a sila

Špecifické prvky:

 • Základný postoj

Herné činnosti jednotlivca – útočné

 • dribling na mieste
 •  vedenie loptičky v pohybe
 •  zvyšovanie „citu pre loptu"
 • prihrávky + príjem prihrávky
 • streľba

Herné činnosti jednotlivca

 • obranné
 • odoberanie loptičky
 • obsadzovanie hráčov s loptičkou
 • obsadzovanie hráča bez lopty 
 
Náplň hodin:

Cieľom krúžku florbal je, aby si bol hráč schopný po jeho ročnom navštevovaní zahrať túto hru podľa najzákladnejších pravidiel. Na lekciách deti všestranne rozvíjajú pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré im dajú dobré základy pre budúce prevádzkovanie nielen florbalu. Dôraz nie je kladený až toľko na výsledok hry, ako skôr na zážitky, dobrý pocit z hry a dobrú atmosféru vrátane začlenenia všetkých členov skupiny do kolektívu.

Ako vybrať správnu florbalovú hokejku? 
 • Zahnutie palice je najdôležitejším faktorom pri jej výbere. Neodporúčame palice s rovnou čepeľou predávané v obchodných reťazcoch, pretože veľmi negatívne ovplyvňujú prácu s loptičkou. Rozlišujeme ľavé a pravé zahnutie hokejky. Ak palicu držíte ľavou rukou dole, jedná sa o “ľavú palicu”, ak držíte pravú ruku dole, jedná sa o “pravú palicu”. Vo väčšine prípadov vezme Vaša ratolesť palicu do ruky intuitívne, jednoducho mu to ide na jednu stranu oveľa lepšie ako na druhú. Ďalším vodítkom Vám môže byť to, ako drží dieťa napríklad metlu alebo lopatu.
 • Druhým najdôležitejším parametrom je dĺžka palice. Častou chybou u detí je hra s palicami pre dospelých (dĺžka 95 cm). Príliš dlhá palica prekáža hráčovi pri technike a krytí loptičky, zhoršuje jeho streľbu a hlavne nerovnomerne zaťažuje hráčov chrbát a hrozí mu zranenie. Správna dĺžka palice má smerovať k hráčovmu pupku, maximálne 4 cm nad. Tu je orientačná tabuľka pre správny výber dĺžky palice:
  Výška hráča a Dĺžka palice
  100 – 120 cm: 65 cm
  120 – 140 cm: 75 cm
  140 – 165 cm: 85 cm
  165 – 190 cm: 95 cm
  nad 185 cm:  101 cm
 • Výber správnej tvrdosti palice je daný hlavne váhou hráčov a s ňou súvisiacou silou. Ak si zvolíte príliš tvrdú palicu, nebude pri streľbe dostatočne pružiť a strela tak bude slabšia. Mäkšia palica tiež obvykle znamená lepšiu kontrolu loptičky. Čím vyššie je uvádzané číslo (napr. 27 mm), tým je palica mäkšia. Všeobecne odporúčame pre deti palice tvrdosti 30 – 40 mm.
 • Medzi ďalšie parametre ovplyvňujúce výber palice patrí napríklad tvar rukoväte (oválna, okrúhla), ktorej voľba je však individuálnou záležitosťou. V špecializovaných florbalových predajniach Vám s výberom najvhodnejšej palice pre Vaše dieťa určite ochotne poradia. Odporúčame nakupovať práve v týchto predajniach, keďže certifikované detské palice nie sú o veľa drahšie ako “reťazcové” a zároveň sú na oveľa vyššej úrovni. 
Ďalšie informácie:
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až 15
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 

 

Čo so sebou na krúžok?
 • Pohodlné športové oblečenie, športovú obuv, florbalovú hokejku a zabezpečiť pitný režim.

 

Divadlo a dramatika

Deti naučíme bez hanblivosti komunikovať, presadiť sa, recitovať, prehĺbime ich fantáziu, naučíme ich správne rozprávať, podporíme kamarátske vzťahy v skupine a v rámci školského roka pripravíme divadelné predstavenie.

Opis krúžku:
 • Divadlo a dramatika pôsobia pozitívne na všetky stránky detskej osobnosti, napr. na vyrovnanosť, sebadôveru, správnu výslovnosť, hravosť a nápaditosť. Veselými básničkami, etudami, prirodzenou improvizáciou, pohybom a mnohými ďalšími tvorivými činnosťami budú deti smerovať k spoločnému rozprávkovému vystúpeniu.
 • Deti sa zábavnou formou učia základné pravidlá dramatickej hry, tj. aktívnej účasti na spoločnej hre a základným prvkom pohyblivosti, pružnosti a obratnosti. Získavajú schopnosti uvoľniť sa, sústrediť sa a pohotovo reagovať, dochádza aj k rozvoju sociability, rovnako tak k rozvoju schopnosti byť individuálny a vedieť sa zapojiť do kolektívnej práce.
 • Zoznámia sa so základmi priestorového cítenia a naučia sa jednoduchý rytmus a dynamiku zvládnuť pohybom, zvukom i slovom.

 

Ďalšie informácie:
 • V krúžku je dodržaný individuálny prístup. Počet deti v krúžku 8 až max. 15. 
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
Čo so sebou na krúžok?
 • písacie potreby, zošit, zabezpečiť pitný režim

Hra na flautu

V malých skupinkách od 5 naučíme deti hrať na prvý jednoduchý nástroj – zobcovú flauta. Máme vlastnú unikátnu metodiku, podľa ktorej môžu deti doma trénovať.

Opis krúžku:

V materskej škole

 • V materskej škole v krúžku Hra na flautu pískame pre radosť a pre zdravie! Flauta je pre deti prvým najjednoduchším hudobným nástrojom, ktorý pozitívne pôsobí na zdravie dýchacieho ústrojenstva, motoriku prstov a predovšetkým deti skamaráti s hudbou. S notami a pískaním sa deti zoznámia pomocou farieb a “notových kamarátov”.
 • S prvými krôčikmi vo svete hudby deťom pomáhajú dve malé myšky Fúkalka a Pískalka v našej metodickej knihe S flautou a zvieratkami z hudobnej rozprávky, ktorú napísal náš odborný metodik Aleš Sedlmeier.
 • Pokiaľ sa malé dieťa rozhodne hrať na hudobný nástroj, má ešte celé detstvo a aj celý život na to, aby v tomto ušľachtilom konaní pokračovalo. Nie je preto nutné hneď na začiatku vedieť zahrať veľa ľudových pesničiek a zvládať hrať mnoho tónov, väčšinou na úkor správnej techniky hry na zobcovú flautu. Radšej sa zameriavame na rozvíjanie potrebných základných schopností: práca s dychom, správne držanie nástroja a artikulácia.

V základnej škole

 • V základnej škole sa deti naučia niekoľko prvých hmatov na flautu (v prípade úplných začiatočníkov) a s pomocou lektora zahrajú pesničky. Tí starší a zvedavejší sa naučia prečítať noty a zahrať samostatne. V krúžku je kladený dôraz na to, aby hranie na flautu pre deti nebolo nepríjemnou povinnosťou, ktorá v tomto veku nahradzuje tak dôležitú hru. Našim cieľom je prirodzená radosť a láska k hudbe na celý život.
 Ďalšie informácie:
 • Na krúžku používame vlastnú metodiku na výuku a vlastné materiály, ktoré deťom na krúžku poskytneme
 • V krúžku je dodržaný individuálny prístup. Počet deti v krúžku 5 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 57 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
 Čo so sebou na krúžok?
 • Zobcovú flautu /možnosť zakúpiť aj v našom e-shope/, notový zošit

Spievanky

Spievanie ľudových a populárnych pesničiek. Deti pripravíme počas roka na vianočné a školské vystúpenia.

Opis krúžku:

Spievaním u detí rozvíjame hudobný sluch, správnu výslovnosť, zmysel pre rytmus, intonáciu. Predovšetkým však chceme, aby deti v našom krúžku spievali detské, ľudové aj populárne pesničky pre radosť. Spev môžu doplňovať hrou na jednoduché nástroje alebo tančekmi.

Ďalšie informácie:
 • Na krúžku používame vlastnú metodiku na výuku a vlastné materiály, ktoré deťom na krúžku poskytneme
 • V krúžku je dodržaný individuálny prístup. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
 Čo so sebou na krúžok?
 • Dobrú náladu a chuť dokonalovať sa v speve 

Logické hry a Šach

Stolné hry a šach je ideálny krúžok pre rozvoj logického myslenia a stratégie. Deťom sa otvorí rozmanitý svet spoločenských hier, pomocou veľmi jednoduchých, ale zábavných hracích systémov tradičných stolných hier, strategických a logických hier vrátane kartových hier.

 

Ďalšie informácie:
 • Na krúžku používame vlastnú metodiku na výuku a vlastné materiály, ktoré deťom na krúžku poskytneme
 • V krúžku je dodržaný individuálny prístup. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
Čo so sebou na krúžok?
 • Dobrú náladu a logické myslenie

Bojové športy a sebaobrana

Krúžok Bojové športy a sebaobrana zahŕňa komplexnú športovú prípravu. Učíme deti koordináciu pohybov, obratnosť, rýchlosť, postreh a základné prvky sebaobrany. Podporujeme kamarátstvo a spoluprácu. Agresivitu a útočnosť v našich krúžkoch nenájdete. Vhodné i pre dievčatá.

Opis krúžku:
 • Po úvodnej časti lekcie zloženej z nástupu s pozdravom dochádza k postupnému zvyšovaniu tepovej frekvencie, ktorá je dôležitá pre funkčnú a metabolickú prípravu organizmu. Nasleduje dynamický strečing, teda preťahovanie svalových partií, ktoré budú zaťažované.
 • Pri nácviku nových pohybových schopností je dôležitá perfektná ukážka so slovným výkladom, kde sú deti upozornené na najčastejšie a najväčšie chyby. Po ukážke nasleduje nácvik. Lekcia ďalej zahŕňa cvičenie zamerané na rýchlostný silový rozvoj, cvičenie krátkeho trvania v maximálnej intenzite (šprinty, skoky, behanie po štyroch, štafetové behy a pod.).

 Najzásadnejšie prvky, alebo čo by mali deti vedieť po jednom roku výučby:

 • Všeobecné prvky: kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet stranou (základ), lozenie na chrbte a na bruchu, mostíky (na rukách a na ramenách), všeobecná flexibilita – preťahovanie
 • Špecifické prvky (oblasť bojových športov): pádová technika (pády vzad a vpred, prípadne stranou), základy preťahov, základy pretlakov, základy držania súpera (v rôznych pozíciách), nadväzovanie kontaktu – snaha chytiť alebo dotknúť sa súpera, zabránenie kontaktu protivníkovi, obrana proti objatiu, obrana proti škrteniu, obrana proti držaniu zápästí, základy z bojových športov (polohy, prechody medzi polohami, pohyby ramien, nôh, spôsoby nadväzovania dotykov a pod.)

Dôležité výstupy z krúžku Bojových športov a sebaobrany sú:

 • podporovať sebakontrolu
 • nebáť sa kontaktu s partnerom
 • učiť deti dobrému a zlému kontaktu
 • učiť zodpovednosť za seba navzájom
 • učiť predchádzaniu nebezpečným situáciám
 • viesť deti k prirodzeným prejavom súťaživosti a bojovnosti v súlade s dodržiavaním fair-play

Deti zoznámime s najznámejšími druhmi bojových športov. Naším cieľom je aj najmladšie deti naučiť automatizované reakcie sebaobrany pre prípadné napadnutie. Ide o športovú prípravu a prípravu pre intenzívne konkrétne bojové umenie. V krúžku dbáme na športovanie pre zdravie, zvyšujeme fyzickú kondíciu, obratnosť, psychickú vyrovnanosť, sebadôveru, čestnosť a kamarátstvo.

 

Ďalšie informácie:
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
Čo so sebou na krúžok?
 • Pohodlné športové oblečenie, športovú obuv a zabezpečiť pitný režim.

Atletika pre deti

Atletická príprava sa zameriava na pohybovú prípravu detí. Pohyb je jedným zo základných prejavov človeka. Deti môžu svoje pohyby usmerňovať a pravidelne športovať už od najmladšieho veku. Základom pre športovú prípravu detí je pestrosť cvičení zameraných na rozvoj všestranných pohybových znalostí a schopností. Deti na atletickej príprave naučíme správnu techniku behu, hodu, skoku do diaľky, koordináciu pohybu, poskytneme deťom kvalitnú a komplexnú atletickú prípravu pre ich budúcu športovú špecializáciu.

Opis krúžku:
 • Cieľom je zvýšenie obratnosti celého tela, schopnosti koordinácie pohybov, reakcie, ohybnosti. Deti si osvoja základné pohybové znalosti:
 • Chôdza a beh – striedať chôdzu a beh, meniť rýchlosť, reagovať na signál (zmena smeru aj rýchlosti), chôdza vzad, chôdza a beh s prekračovaním a predbiehaním rôzne vysokých prekážok.
 • Poskoky a skoky – na mieste, vpred, vzad, stranou, znožmo, po jednej nohe na mieste, vpred, skoky cez švihadlo, výskoky na zvýšenú plochu, zoskoky.
 • Plazenie a lezenie – drepy, kľaky, vylezenie a zlezenie po rebrinách. Prevaly – z polohy ľah (váľanie suda), z polohy sed skrčmo, drep (kolíska).  
 • Manipulácia s loptou – podávanie, hod obruč, jednoruč, chytanie po dopade na zem, chytanie do dlaní, kop pred seba, prihrávky o stenu.
 • Deti na lekcii pomocou motivačných cvičení a hier preniknú do tajov športu, spevnia a pretiahnu si celé telo a predovšetkým sa budú pohybom baviť.
Ďalšie informácie:
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
 Čo so sebou na krúžok?
 • Pohodlné športové oblečenie, športovú obuv a zabezpečiť pitný režim.

Joga

Zdravé cvičenie, správne dýchanie, relaxácia a precvičovanie celého tela. Deti naučíme základné jogové pozície, ktoré sú prospešné pre ich zdravie, podporujú správne držanie tela, krvný obeh, posilňujú imunitný systém. Pravidelné jogové cvičenie pomáha dieťaťu po fyzickej aj psychickej stránke.

 

Ďalšie informácie:
 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
Čo so sebou na krúžok?
 • Pohodlné športové oblečenie, karimatku, športovú obuv a zabezpečiť pitný režim.

Hravá Angličtina

Hlavným cieľom krúžku Hravá Angličtina je rozvíjať cit pre jazyk a vzťah detí k angličtine, s ktorou sa dnes stretávajú na každom kroku – čím ďalej, tým častejšie aj vo forme často používaných anglicizmov v slovenskom jazyku.  

Opis krúžku:
 • formou konverzácie, hier, spievania, hrania divadla, tancovania si deti zafixujú slovíčka, frázy aj gramatiku
 • zábavným spôsobom sú motivované k aktívnemu používaniu anglického jazyka, nakoľko potrebujú rozumieť vybraným výrazom a používať ich pri pohybových aktivitách a ďalších činnostiach. Počas plnenia najrôznejších úloh získavajú jazykové znalosti podvedome a pritom omnoho intenzívnejšie ako pri bežnom pasívnom učení
 • zmyslom je, aby bola angličtina pre deti hravá, výuka pútavá, zaujímavá a obohatená o striedanie činností. Učenie angličtiny je pre deti viac zábavná a jazyk ich baví
Ďalšie informácie:
 • Na krúžku používame vlastnú metodiku na výuku a vlastné materiály, ktoré deťom na krúžku poskytneme
 • V krúžku je dodržaný individuálny prístup. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 38 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 
Čo so sebou na krúžok?
 • písacie potreby 

Počítače a programovanie

Naprogramuj si robota

Deti naučíme základy programovania využitím malého robota a rôznych úloh, ktoré budú deti riešiť s pomocou lektorov.

Opis krúžku

Pomocou robota, ktorý je programovateľný farebnými kódmi, teda aj bez použitia počítača, sa deti naučia základné princípy programovania. V pokročilejších lekciách budú deti programovať robota aj použitím počítača. Deti sa učia programovať robota tým, že spoločne riešia rôzne úlohy a problémy. Každá lekcia je venovaná určitej téme, takže deti získajú aj informácie napríklad o vesmíre, životnom prostredí a podobne.

 

Výukový plán

- Oboznámenie sa s robotom

- Farby ako príkazy

- Algoritmy

- Programovanie robota pomocou počítača

- Podmienky

- Cykly

 

Deti naučíme základy práce s PC a bezpečné využívanie internetu. Zameriame sa na nové IT technológie, “múdre telefóny” a aplikácie vhodné na vzdelanie.

Výučba počítačov je určená pre úplných začiatočníkov, aj pre pokročilých užívateľov. Lektor lekcie prispôsobí veku detí, vybaveniu počítačovej učebne a užívateľským znalostiam detí.

Ďalšie informácie:

 • Na krúžku používame vlastnú metodiku na výuku a vlastné materiály, ktoré deťom na krúžku poskytneme
 • V krúžku je dodržaný individuálny prístup. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 72 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 

Čo so sebou na krúžok?

 • písacie potreby 

 

Počítače a programovanie

Opis krúžku:

 • Formou zábavných cvičení sa deti naučia, že počítač je dobrý pomocník, naučia sa správne pracovať s klávesnicou, obrázkami, zoznámia sa s wordom a excelom, maľovaním, zakladaním e-mail stránky a jej využitím. Učia sa byť opatrní pri práci s počítačom, nerobiť chyby a vyvarovať sa nebezpečného správania na internete. Pokročilejší užívatelia – práca s videom, fotografiami, tvorba vlastných web stránok.

Výukový plán:

 • Základné časti viditeľného a ukrytého hardwaru
 • Orientácia v MS Windows
 • Počítačová etika
 • Internet
 • Programy – Príslušenstvo
 • MS Word, MS Excel
 • Média a zábava
 • Základy programovania

 

Ďalšie informácie:

 • Na krúžku používame vlastnú metodiku na výuku a vlastné materiály, ktoré deťom na krúžku poskytneme
 • V krúžku je dodržaný individuálny prístup. Počet deti v krúžku 8 až max. 15.  
 • Cena krúžku je 57 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. Cena sa môže v jednotlivých školách líšiť z dôvodu rôznej výšky nájomného. 

Čo so sebou na krúžok?

 • písacie potreby 

Copyright © Kroužky
Všetky práva vyhradené.